Spring naar content

Sloopmelding gebouw of deelgebouw

Als u bouwwerken wilt slopen of asbest wilt verwijderen, moet u dit melden aan de gemeente. De sloopmelding is verplicht als:

  • de hoeveelheid vrijkomend bouw- en sloopafval geschat wordt op 10 m3 of meer. Onder de 10 m3 is meldingsvrij.
  • asbest verwijderd, gesloopt of gedemonteerd wordt tijdens werkzaamheden. Hiervoor geldt geen volume ondergrens. Ga naar de pagina ‘Asbest’ voor meer informatie.

Een sloopmelding moet u minimaal vier weken voor aanvang van de werkzaamheden doen via de website Omgevingsloket online. Gebruik hiervoor uw DigiD. Bedrijven doen de melding met eHerkenning.

In de volgende gevallen doet u de melding uiterlijk 5 werkdagen van tevoren:

  • U verwijdert als bewoner hechtgebonden asbest(o.a. onbeschadigde golfplaten) tot een maximum van 35 m2 per perceel. (meer informatie over het verwijderen van asbest vindt u hier ( link naar pagina over asbest verwijderen)
  • Uw bedrijf voert mutatieonderhoudswerkzaamheden uit.

In sommige gevallen is een sloopvergunning nodig en geldt de sloopmelding niet. Dit is het geval als gesloopt wordt:

  • aan een monument
  • aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
  • in een gebied waar op grond van het bestemmingsplan een sloopvergunning is vereist.

De gemeente stuurt u een bevestiging dat u mag starten met de sloopwerkzaamheden. De gemeente kan voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden. Als u een omgevingsvergunning hebt aangevraagd, geldt het volgende: U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd.  

Wilt u als bedrijf een melding doen voor mobiel puin breken? Doe dit op de website van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.