Spring naar content

Polder De Buitenzomerlanden

Eind 2018 stelde de gemeenteraad van gemeente Binnenmaas de visie “De Buitenzomerlanden – Opladen aan de Oude Maas” vast. Doel van deze visie is om de bijzondere getijdennatuur in het gebied toegankelijker te maken zodat je de natuur nog meer kunt beleven. Ook willen we de natuur waar mogelijk uitbreiden. De wens is te komen tot een natuurgebied in combinatie met een energielandschap, van bezoekerscentrum Klein Profijt in Oud-Beijerland tot Puttershoek. De uitbreiding van natuur wordt namelijk financieel mede mogelijk gemaakt door een zogenaamde ‘energieke tussentijd’. Dit zijn energieprojecten zoals het windpark die werken als verdienmodel en bijdragen aan de verbetering van de aanwezige natuur in het gebied.

Projecten die in De Buitenzomerlanden plaatsvinden, moeten passen binnen de visie. Waar nodig passen we maatwerk toe.

Er wordt nu gewerkt aan de uitvoering van deze visie met de volgende deelprojecten:

  • De realisatie van Windpark Oude Maas;
  • De aanleg van een recreatief fietspad;
  • Een nieuw bos boven Heinenoord;
  • De ontwikkeling van een natuurbegraafplaats inclusief kleinschalig horecapunt;
  • De herinrichting van de parkeerplaats bij het Bruggehoofd;
  • De realisatie van een mogelijke zonneweide.

Langs de oevers van de Maas, vlak bij de tunnel die ons eiland met het noorden verbindt, ligt het Mollebos. In een deel van dit bos ligt een plan voor een natuurbegraafplaats: Zomerlanden. Mensen kunnen er straks zelf een laatste rustplaats kiezen. Op Natuurbegraafplaats Zomerlanden gaat respect voor de overledene straks hand in hand met respect voor natuur en milieu. 

Natuurbegraven is de oudste en meest natuurlijke manier om een overledene te begraven. Het lichaam wordt teruggegeven aan de natuur. Graven op een natuurbegraafplaats worden nooit geruimd, er is sprake van altijddurende grafrust. Het betekent ook dat er alleen maar natuurlijke materialen gebruikt mogen worden.  

De initiatiefnemer van Zomerlanden is Natuurbegraafplaatsen van Waarde. Een samenwerkingsverband tussen 7 natuurbegraafplaatsen, verdeeld over het hele land. De verschillende locaties kenmerken zich door een grote diversiteit, van een oud landgoed in Drenthe, tot nieuwe natuur in Noord-Holland. Van een abdij in Arnhem tot een voormalige groeve in Zuid-Limburg. De verbindende factor tussen al deze plaatsen is de zorg voor de natuur. 

In aanloop naar dit plan heeft Natuurbegraafplaatsen Van Waarde overleg gevoerd met vele belanghebbenden, waaronder Staatsbosbeheer, Hoekschewaards Landschap, provincie en andere overheidspartijen. Het heeft geleid tot een plan waarin de natuurkwaliteit in het gebied de komende jaren verbeterd gaat worden en een deel van het bos toegankelijker wordt. In een volgende nieuwsbrief gaan we verder in op de werkzaamheden die hier gaan plaatsvinden. 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Zomerlanden.

Heeft u nog vragen over dit project? Neem dan contact op met de projectleider van de gemeente Esther van Munster. U kunt haar bereiken via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 14 16 of via e-mail esther.vanmunster@gemeentehw.nl.

Wilt u op de hoogte blijven van de projecten waaraan gewerkt wordt in het gebied De Buitenzomerlanden? Wij brengen regelmatig een digitale nieuwsbrief uit. Wilt u deze voortaan ontvangen? Aanmelden kan door uw e-mailadres door te geven aan onze projectondersteuners via ondersteuningpro@gemeentehw.nl.