Spring naar content

Polder De Buitenzomerlanden

Eind 2018 is door de raad van gemeente Binnenmaas een integrale visie voor polder De Buitenzomerlanden opgesteld voor alle ontwikkelingen die speelden en spelen in het gebied. Denk hierbij aan:

 • Windpark Oude Maas;
 • een natuurcompensatieplan voor de ontheffing van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) naar aanleiding van het windpark;
 • een natuurcompensatieplan naar de wensen van Hoekschewaards Landschap (HWL) in relatie tot het windpark;
 • het compenseren van bomen in het kader van de Wet natuurbescherming, die verdwijnen voor de onderhoudsweg van het windpark;
 • een mogelijke zonneweide (voorverkenning);
 • een eerder traject om te komen tot een recreatieve visie voor het gebied;
 • een initiatief voor een natuurbegraafplaats.

Gemeente Hoeksche Waard werkt nu aan de uitvoering van deze visie met de volgende deelprojecten:

 •    De aanleg van een recreatief fietspad;
 •    Onderzoek naar de mogelijkheden van een compensatiebos;
 •    De ontwikkeling van een natuurbegraafplaats inclusief kleinschalig horecapunt;
 •    De herinrichting van de parkeerplaats bij het Bruggehoofd;
 •    De realisatie van een uitkijktoren op het Bruggehoofd;
 •    De aanleg van een getijdepark:
 •    De koppeling met het multimodaal transferium afslag A29;
 •    De aanleg van bloemrijke akkerranden.

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met projectleider E. (Esther) van Munster, esther.vanmunster@gemeentehw.nl. Zij is telefonisch bereikbaar via 14 0186 / 088 647 14 16. U kunt zich ook aanmelden voor een nieuwsbrief over de ontwikkelingen in het gebied via ondersteuningpro@gemeentehw.nl.