Spring naar content

Polder De Buitenzomerlanden

Eind 2018 is door de raad van gemeente Binnenmaas een integrale visie voor polder De Buitenzomerlanden opgesteld voor alle ontwikkelingen die speelden en spelen in het gebied. Denk hierbij aan:

 • Windpark Oude Maas;
 • een natuurcompensatieplan voor de ontheffing van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) naar aanleiding van het windpark;
 • een natuurcompensatieplan naar de wensen van Hoekschewaards Landschap (HWL) in relatie tot het windpark;
 • het compenseren van bomen in het kader van de Wet natuurbescherming, die verdwijnen voor de onderhoudsweg van het windpark;
 • een mogelijke zonneweide (voorverkenning);
 • een eerder traject om te komen tot een recreatieve visie voor het gebied;
 • een initiatief voor een natuurbegraafplaats.

Langs de oevers van de Maas, vlakbij de tunnel die ons eiland met het noorden verbindt, ligt het Mollebos. In een deel van dit bos ligt een plan voor een natuurbegraafplaats: Zomerlanden. Mensen kunnen er straks zelf een laatste rustplaats kiezen. Op Natuurbegraafplaats Zomerlanden gaat respect voor de overledene straks hand in hand met respect voor natuur en milieu. 

Natuurbegraven is de oudste en meest natuurlijke manier om een overledene te begraven. Het lichaam wordt teruggegeven aan de natuur. Graven op een natuurbegraafplaats worden nooit geruimd, er is sprake van altijddurende grafrust. Het betekent ook dat er alleen maar natuurlijke materialen gebruikt mogen  worden.  

De initiatiefnemer van Zomerlanden is Natuurbegraafplaatsen van Waarde. Een samenwerkingsverband tussen 7 natuurbegraafplaatsen, verdeeld over het hele land. De verschillende locaties kenmerken zich door een grote diversiteit, van een oud landgoed in Drenthe, tot nieuwe natuur in Noord-Holland. Van een abdij in Arnhem tot een voormalige groeve in Zuid-Limburg. De verbindende factor tussen al deze plaatsen is de zorg voor de natuur. 

In aanloop naar dit plan heeft Natuurbegraafplaatsen Van Waarde overleg gevoerd met vele belanghebbenden, waaronder Staatsbosbeheer, Hoekschewaards Landschap, provincie en andere overheidspartijen. Het heeft geleid tot een plan waarin de natuurkwaliteit in het gebied de komende jaren verbeterd gaat worden en een deel van het bos toegankelijker wordt. In een volgende nieuwsbrief gaan we verder in op de werkzaamheden die hier gaan plaatsvinden. 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Zomerlanden.

Op 15 december 2020 heeft de raad van gemeente Hoeksche Waard het bestemmingsplan voor deze natuurbegraafplaats vastgesteld. Op woensdag 23 december 2020 wordt dit besluit gepubliceerd op de gemeentepagina in het Kompas. Vanaf donderdag 24 december is het bestemmingsplan voor een periode van 6 weken in te zien via de website van Ruimtelijke Plannen.

Tot half januari 2021 kan er meegedacht worden over de inrichting van een nieuw bos boven Heinenoord. Ook kan er meegedacht worden over de inrichting van en participatie in een mogelijk zonneveld ten westen van de Heinenoordtunnel.

Wilt u uw wensen uiten? Dit kan op de website van de Buitenzomerlanden

Gemeente Hoeksche Waard werkt nu aan de uitvoering van deze visie met de volgende deelprojecten:

 •    De aanleg van een recreatief fietspad;
 •    Onderzoek naar de mogelijkheden van een compensatiebos;
 •    De ontwikkeling van een natuurbegraafplaats inclusief kleinschalig horecapunt;
 •    De herinrichting van de parkeerplaats bij het Bruggehoofd;
 •    De realisatie van een uitkijktoren op het Bruggehoofd;
 •    De aanleg van een getijdepark:
 •    De koppeling met het multimodaal transferium afslag A29;
 •    De aanleg van bloemrijke akkerranden.

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met projectleider E. (Esther) van Munster, esther.vanmunster@gemeentehw.nl. Zij is telefonisch bereikbaar via 14 0186 / 088 647 14 16. U kunt zich ook aanmelden voor een nieuwsbrief over de ontwikkelingen in het gebied via ondersteuningpro@gemeentehw.nl.