Spring naar content

Openbare verlichting

De openbare verlichting bestaat uit twee onderdelen. Het bovengrondse deel (de lichtmast en het armatuur) en het ondergrondse deel (de kabels). De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het bovengrondse deel. Netbeheerder Stedin is in onze regio-eigenaar en verantwoordelijk voor het ondergrondse deel.

U kunt zelf alle storingen aan de openbare verlichting, zowel lamp- als kabelstoringen, melden bij Nijkamp Aanneming. Een storing kunt u online melden of telefonisch, tijdens kantooruren 076 – 581 06 58 of buiten kantooruren (alleen spoedeisend) 06 – 42 23 64 22. 

Nijkamp Aanneming is na een melding binnen vijf werkdagen ter plekke en streeft ernaar de storing zo snel mogelijk op te lossen. Soms lukt dat niet direct, omdat bijvoorbeeld een onderdeel moet worden besteld.

Ook een kabelstoring meldt u bij Nijkamp Aanneming. Een kabelstoring is een storing in het ondergrondse deel van de openbare verlichting. U herkent een kabelstoring aan het uitvallen van meerdere masten (3 of meer) in één straat of soms meer straten. Nijkamp Aanneming zet de storing direct door naar netbeheerder Stedin die verantwoordelijk is voor het oplossen ervan.

Ook Stedin streeft ernaar een de storing binnen vijf werkdagen op te lossen. Vaak is het oplossen van een kabelstoring complex en moet specialistische apparatuur worden ingezet waardoor het langere tijd in beslag neemt.

*Voor een actueel overzicht van de kabelstoringen gaat u naar de website van Stedin.

Nijkamp Aanneming beheert en onderhoudt de openbare verlichting voor gemeente Hoeksche Waard. Dit betekent dat zij storingen oplost, schades afhandelt en voorkomende werkzaamheden uitvoert zoals het preventief vervangen van lampen.