Spring naar content

Omgevingswet

In 2022 wordt de Omgevingswet landelijk ingevoerd. Dat lijkt nog ver weg. Deze wet vervangt alle wet- en regelgeving voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water.

De Omgevingswet raakt ons allemaal

Zo krijgen de gemeenten meer bestuurlijke ruimte om eigen keuzes te maken. En tegelijkertijd maakt de wet het de gemeenten mogelijk meer ruimte te geven aan goede ideeën en initiatieven van bewoners, ondernemers en partners. Want deze komen door het huidige stelsel van wet- en regelgeving soms lastig van de grond. Dat gaat vanaf 2022 veranderen met de nieuwe Omgevingswet.

Benieuwd wat er gaat veranderen? Bekijk dan dit filmpje op YouTube:

Eén wet, één loket, één procedure

Ondernemers, maatschappelijke organisaties en inwoners krijgen meer ruimte om actief mee te denken over ontwikkelingen in hun leefomgeving, zowel in hun eigen buurt, dorp als in hun Hoeksche Waard!

Denk bijvoorbeeld aan een aanvraag voor het ombouwen van een garage tot bedrijfsruimte of het initiatief om een pannaveldje aan te leggen op een braakliggend stukje grond. Hiervoor komt één wet, één loket, één procedure. De procedure wordt flink ingekort van 26 naar 8 weken. Het gehele traject wordt daarmee eenvoudiger, sneller en goedkoper.

Voor zowel de gemeente als voor u betekent het een behoorlijke omslag. Daarom zijn we al aan de slag gegaan en dat doen we samen met u (ondernemers, belangenverenigingen, maatschappelijke organisaties en inwoners). In het Ambitie- en programmaplan kunt u lezen hoe we dat doen. U kunt het bestand hieronder downloaden. Heeft u Twitter? Dan kunt ons voor de laatste stand van zaken ook volgen via twitter Omgevingswet HW.  

Een nieuw instrument uit de Omgevingswet is de Omgevingsvisie. Samen met inwoners, ondernemers, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en medewerkers van overheden en uitvoeringsorganisaties werken we aan deze omgevingsvisie van, voor en door de Hoeksche Waard. We zijn hiermee gestart in 2018. Op 19 december 2019 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de Omgevingsvisie. U leest hier meer over op de pagina Omgevingsvisie Hoeksche Waard.