Spring naar content

Milieuvergunning of -melding

Wanneer uw bedrijf het milieu belast, moet u een milieuvergunning aanvragen of een melding Activiteitenbesluit doen. Belast u het milieu niet of weinig? Dan is dit niet nodig. Wel heeft u te maken met de algemene milieuregels, want die gelden voor ieder bedrijf.

U kunt met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) nagaan of u een milieuvergunning nodig heeft of een melding Activiteitenbesluit moet doen.

U kunt met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) nagaan of u een milieuvergunning nodig heeft of een melding Activiteitenbesluit moet doen. Verder kunt u met deze module:

  • inzicht krijgen in milieuregels en maatregelen;
  • online een melding Activiteitenbesluit indienen.

De algemene milieuregels van het Activiteitenbesluit milieubeheer gelden voor ieder bedrijf. Hierdoor weet u ook meteen welke algemene milieuregels voor uw bedrijf gelden.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de websites van de Rijksoverheid en de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.