Spring naar content

Meerjaren Milieubeleidsplan

Het Meerjaren Milieubeleidsplan is opgesteld samen met onder andere de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en de Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard. Het doel van het milieubeleidsplan is om richting te bepalen binnen de verschillende milieuthema’s in de periode 2016 tot en met 2019.

Hierbij is  er onderscheid gemaakt in de volgende programma’s:

  • Inwoners
  • Ondernemers
  • Eigen organisatie
  • Omgevingskwaliteit

Gezondheid en veiligheid zijn in het milieubeleidsplan de speerpunten. Daarnaast vinden wij ‘Duurzaamheid, energie en klimaat’ een belangrijk thema dat gestimuleerd moet worden.