Spring naar content

Groenstrook of snippergroen huren of kopen

Wij hebben stukken grond (ook wel snippergroen genoemd) in onderhoud die u als inwoner kunt kopen of huren. Voor de gemeente zijn dit meestal stukken grond die niet door andere organisaties of personen gebruikt worden en die voor ons niet van belang zijn.

Snippergroen is alle grond die:

  • eigendom is van de gemeente
  • direct grenst aan de grond van de woning
  • feitelijk is ingericht als openbare gemeentegrond

Heeft u interesse in het huren of kopen van een stuk grond van de gemeente?

Op 1 januari 2019 zijn de voormalige gemeenten Binnenmaas, Strijen, Cromstrijen, Korendijk en Oud Beijerland gefuseerd tot gemeente Hoeksche Waard. De voormalige gemeenten hadden ieder hun eigen beleid voor de uitgifte van openbaar groen. Als gevolg van de fusie moet gemeente Hoeksche Waard een nieuw uitgiftebeleid voor snippergroen vaststellen. Dit beleid is voor gemeente Hoeksche Waard nog niet vastgesteld. Dit houdt in dat de huidige beleidsnotities tot 2 jaar na de fusie hun rechtskracht houden. U kunt de prijzen van kopen of huren van snippergroen per voormalige gemeente op deze pagina downloaden.

Verkoop van snippergroen wordt getoetst aan het snippergroenbeleid. Het college van burgemeester en wethouders beslist of de grond verkocht kan worden. Hierbij kunnen ook andere zaken/criteria dan genoemd in het snippergroenbeleid, een rol spelen. Ook bij een verzoek tot verhuur vindt er een toetsing aan het beleid plaats. De meest gestelde vragen en antwoorden vindt u in het document ‘Vragen en antwoorden huur of koop snippergroen’.