Spring naar content

Groenstrook of snippergroen huren of kopen

Wij hebben stukken grond (ook wel snippergroen genoemd) in onderhoud die u als inwoner kunt kopen of huren. Voor de gemeente zijn dit meestal stukken grond die niet door andere organisaties of personen gebruikt worden en die voor ons niet van belang zijn.

Snippergroen is alle grond die:

  • eigendom is van de gemeente
  • direct grenst aan de grond van de woning
  • feitelijk is ingericht als openbare gemeentegrond

Heeft u interesse in het huren of kopen van een stuk grond van de gemeente?

Vanaf 1 januari is het nieuwe beleid ‘snippergroen en overige gronden 2021’ van de gemeente Hoeksche Waard van kracht. U kunt de prijzen van kopen of huren van snippergroen en de vragen en antwoorden downloaden onder het kopje ‘Documenten’.

Verkoop van snippergroen wordt getoetst aan het snippergroenbeleid. Het college van burgemeester en wethouders beslist of de grond verkocht kan worden. Hierbij kunnen ook andere zaken/criteria dan genoemd in het snippergroenbeleid, een rol spelen. Ook bij een verzoek tot verhuur vindt er een toetsing aan het beleid plaats. De meest gestelde vragen en antwoorden vindt u in het document ‘Vragen en antwoorden huur of koop snippergroen’.