Spring naar content

Geluidhinder bouw of sloop, ontheffing

Bij bepaalde activiteiten die u uitvoert, kunt u geluidsoverlast veroorzaken. Bijvoorbeeld als u bouwmachines of geluidsapparatuur gebruikt. U hebt hiervoor een ontheffing nodig van de gemeente.

Horecabedrijven kunnen deze ontheffing ook aanvragen. Bijvoorbeeld als zij een avond met live muziek organiseren.

Dit formulier kunt u naar ons mailen of opsturen.

Meestal hebt u de ontheffing geluidhinder nodig als u activiteiten uitvoert buiten uw bedrijf en buiten de normale werktijden. U hebt de ontheffing onder andere nodig voor de volgende activiteiten:

  • een tijdelijke activiteit in de open ruimte, zoals een kermis, buurtfeest of braderie
  • berichten of muziek laten horen door luidsprekers op voertuigen
  • achtergrondmuziek laten horen in winkelstraten
  • het gebruik van recreatietoestellen die geluid maken
  • het gebruik van bouwmachines
  • overige handelingen waardoor geluidoverlast ontstaat
Wij bepalen of u de ontheffing geluidhinder krijgt. U ontvangt hierover binnen 8 weken bericht. Wij kunnen bovendien bepaalde regels verbinden aan de ontheffing. Aan deze regels moet u zich houden. Bent u het niet eens met onze de beslissing? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.