Spring naar content

Erf- of perceelafscheiding

Wilt u een schutting, hekwerk of andere erf- of perceelafscheiding bouwen? Soms kan dit zonder vergunning. Zo kunt u altijd een erf- of perceelafscheiding bouwen als deze niet hoger is dan 1 meter. Of u een vergunning nodig heeft, controleert u via het Omgevingsloket Online. Ook kunt u daar direct een vergunning aanvragen mocht u die wel nodig hebben.

U kunt een erf- of perceelafscheiding vergunningsvrij bouwen als:

  • Deze niet hoger is dan 1 meter;
  • Deze niet hoger is dan 2 meter, en u deze bouwt:
    1. op een perceel waarop al een gebouw staat waarvoor de afscheiding dient;
    2. achter de voorgevelrooilijn.

Ja. Wat u vergunningsvrij kan bouwen, is bepaald in de wet. De vergunningsvrije situaties staan in Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht. Staat wat u wilt bouwen niet in dit besluit? Dan moet u een vergunning aanvragen. Doe voor de zekerheid eerst nog even de vergunningscheck via het Omgevingsloket Online.

Ja. De technische regels uit het Bouwbesluit 2012 gelden altijd wanneer u gaat bouwen. Voor erf- en perceelafscheidingen gelden er in de gemeente Hoeksche Waard geen welstandseisen die zien op het uiterlijk van de bouwwerken.