Spring naar content

Duurzaamheidsprijs

De duurzaamheidsprijs

Wij zijn trots en zuinig op ons mooie, groene Hoeksche Waard. Én wij willen een duurzaam eiland dat helemaal klaar is voor de toekomst. Waar het fijn wonen, werken en recreëren is en dit ook zo blijft voor de generaties na ons. Ons eiland verduurzamen is iets dat we samen moeten doen. Daarom willen we goede, inspirerende ideeën graag delen en belonen. Om zo ook anderen weer enthousiast te maken. Dat doen we met de duurzaamheidsprijs. Inwoners en maatschappelijke organisaties – zoals scholen, verenigingen, verzorgings- of verpleeghuizen, woningbouwcorporatie, kerken, welzijnsorganisaties – kunnen ideeën indienen die de Hoeksche Waard duurzamer maken. Zij maken kans op een geldprijs van maximaal € 10.000 om daarmee hun idee uit te voeren. Begin november starten we met een nieuwe ronde: de Duurzaamheidsprijs 2022. Houdt deze pagina in de gaten voor meer informatie!

Voor de duurzaamheidsprijs 2021 ontvingen wij in de periode van 1 november 2020 tot en met 28 februari 2021 in totaal 42 inzendingen. In maart van dit jaar werden vijf inzendingen genomineerd voor de prijs. Op 19 mei werd de winnaar bekend: Laurens van der Laan met zijn idee voor de Sloppieslurper!

Laurens van der Laan – Mijnsheerenland: De Sloppieslurper

In steegjes achter huizen waterbuffers van regenwater aanleggen in combinatie met groene daken op schuurtjes. ‘Water van zowel de tuinen als van alle groene dakjes van de schuren stroomt via natuurlijke weg richting de ondergrondse buffer. Bij de herinrichting van de stegen wordt gebruik gemaakt van waterdoorlatende verharding en drainage. Met een natuurlijke waterzuivering onder de grond en een kleine pomp kan het water in droge tijden opgepompt worden voor sproeien van de tuin, autowassen, spelen met water voor de kinderen. De pomp neemt niet veel ruimte in en wordt gevoed door een zonnecel op 1 van de schuurtjes. De hele buurt kan gebruik maken van de Sloppieslurper’. De jury vond het idee van Laurens unaniem het best uitgewerkte idee met veel potentie. Het draagt bij aan het beperken van wateroverlast, het verbeteren van de biodiversiteit door de groene daken en het besparen van drinkwater door het hergebruik van het regenwater.

Jasper Barendrecht – Puttershoek: Zonspot

Een zuil met zonnepanelen waar voorbijgangers, bezoekers in de omgeving op een buitenplek gratis wifi kunnen gebruiken en hun mobiele apparaat gratis kunnen opladen met zonne-energie. De jury was vooral onder de indruk van de bevlogenheid van deze jonge inzender. Geen nieuw idee maar wel nieuw voor de Hoeksche Waard. Een goed initiatief om mensen bewust te maken van duurzame energie. De moeite waard om te kijken of er andere wegen zijn om dit idee te realiseren.

Cees Groot – Oud-Beijerland: Sedum-dak aanleggen

Er zijn genoeg platte daken in de buurt om te bedekken met Sedum. Meer groen, meer zuurstof, een betere waterhuishouding en meer biodiversiteit.  De jury is het helemaal met de inzender eens dat er meer sedumdaken in de Hoeksche Waard moeten komen. Het Waterschap Hollandse Delta heeft een subsidie beschikbaar voor inwoners die hun tuin of dak willen vergroenen.

Robin Robart – Strijensas: Sas maakt zelf gas

Een minibiogascentrale waar vanuit voedselresten biogas en vloeibare compost als plantenvoeding gemaakt kan worden. Een echt buurtproject. De jury was ook heel enthousiast over deze unieke, goed uitgewerkte inzending. Een fantastisch initiatief dat afval reductie en opwekken van energie met elkaar combineert. De jury heeft goede hoop dat dit initiatief ook zonder de prijs van de grond zal komen omdat het zichzelf terugverdient en schaalbaar is.  Als het slaagt, is het een kwestie van tijd voor er in de Hoeksche Waard (veel) meer van dit soort biovergisters staan.

Martin Korpershoek – ‘s-Gravendeel: jongeren recyclen producten

Huis aan huis inzamelen door jongeren/kinderen van klein elektrisch afval middels een app. Een betere scheiding van afvalstromen en bewustwording bij mensen. De jury vond het een heel leuk idee maar nog onvoldoende uitgewerkt en teveel afhankelijk van andere partijen. Er volgt in ieder geval een gesprek met de RAD.

De duurzaamheidsprijs is in het leven geroepen na een motie van Groen Links, D66 en de Partij van de Arbeid.  Met het instellen van de duurzaamheidsprijs wil de gemeenteraad bereiken dat duurzame initiatieven worden beloond en dat anderen gemotiveerd worden om ook aan de slag te gaan met duurzaamheid. Alle initiatieven helpen, groot en klein. Samen maken we ruimte voor een duurzame toekomst in de Hoeksche Waard.

De ingediende initiatieven zijn beoordeeld door een jury, bestaande uit een wethouder en vier experts. De jury keek onder andere naar het effect op de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente, op uitvoerbaarheid en in hoeverre het idee uniek is. De geldprijs is echt bedoeld om het winnende idee uit te voeren. De hoogte van het bedrag sluit aan op het ingediende initiatief en bedraagt maximaal € 10.000. In het reglement van de duurzaamheidsprijs staat hier meer over. De kosten van het ingediende initiatief mogen hoger zijn dan € 10.000 maar dan moet er nagedacht zijn over de overige financiering zodat het idee wel echt uitvoerbaar is.

Merijn van den Hoogenhoff – beheerder van natuurbezoekerscentrum Klein Profijt in Oud-Beijerland

Merijn is een echt buitenmens en geniet van de natuur om hem heen. Hij noemt zichzelf ook wel ‘natuurdominee’. Hij is bijna dagelijks bezig met het opruimen van zwerfafval en wandelt ook regelmatig van huis naar zijn werk, een route van zo’n 6 kilometer, om zwerfafval op te ruimen. Zijn motto is: “Alles wat je raapt is weg en komt niet meer in het milieu of in de zee terecht.”

Vincent van der Meer – inwoner van Oud-Beijerland

Vincent wenst een fijn milieu voor iedereen en in het bijzonder voor zijn zoontje van 1 jaar. Hij geniet van de mooie natuur in de Hoeksche Waard en heeft zijn huis zo duurzaam mogelijk gemaakt bij de bouw in 2016. Er kwamen zonnepanelen, een ventilatiesysteem en een warmtepompinstallatie. Bij het verbouwen, of bouwen van een huis is zijn tip om deze zaken ook zeker te overwegen. Het viel hemzelf reuze mee en hij spoort graag anderen aan om ook te verduurzamen.

Marleen Gulden – eigenaar van iamoo en Eco Concept Group in Nieuw-Beijerland

Zij staat voor sociaal, lokaal en duurzaam ondernemen. Ze levert duurzame relatiegeschenken en wil bijdragen aan minder afval, minder CO2-uitstoot en minder voorraad. In het ‘upcycle lab’ maken ze allerlei nieuwe waardevolle producten uit verschillende afvalmaterialen. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de laptophoezen, die gemaakt zijn voor de gemeente. Deze zijn gemaakt van de oude bedrijfskleding.

Sonja Krau – secretaris van de Imkersvereniging Hoeksche Waard

Deze vereniging zet zich in voor de honingbij, bestuivingsinsecten en de natuur in het algemeen. Het motto is: “Als we goed voor de natuur zorgen, zorgt de natuur goed voor ons.” De honingbij heeft een enorm belangrijke bijdrage in onze voedselvoorziening. De fascinatie voor het imkeren in balans met de natuur wil de imkersvereniging graag met jong en oud delen.

Huibert Steen – wethouder Duurzaamheid van de gemeente (voorzitter van de jury)

Hij is trots op de natuur en de ruimte in de Hoeksche Waard en de stappen die al gezet worden om nog duurzamer te worden. Er kunnen ook nog veel mooie stappen gezet worden. “Er is veel potentie om tot een 10 uit te groeien”, aldus de wethouder. “Met de duurzaamheidsprijs willen we inwoners en maatschappelijke partijen stimuleren om aan de slag te gaan met duurzaamheid en zo ook weer anderen inspireren.”

Heeft u een idee dat zorgt voor bijvoorbeeld minder energieverbruik, minder uitstoot van schadelijk stoffen, minder verspilling van voedsel, minder verspilling van grondstoffen of minder afval? Of heeft u een idee om de biodiversiteit te bevorderen of ons weerbaarder te maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering zoals extreme regenval, droogte en hitte? In het najaar start een nieuwe ronde voor de duurzaamheidsprijs 2022. U kunt dan weer kans maken op een bedrag van maximaal € 10.000 om uw idee uit te voeren. Los van de duurzaamheidsprijs staan we altijd open voor uw duurzame ideeën en bekijken we graag met u of de gemeente een rol kan spelen bij initiatieven van inwoners en/of (maatschappelijke) organisaties. U kunt daarvoor contact opnemen met ons via duurzaamheid@gemeentehw.nl