Spring naar content

Duurzaamheidsprijs

Duurzaam idee? Doe mee met de duurzaamheidsprijs!

Wij zijn trots en zuinig op onze mooie, groene Hoeksche Waard. Én wij willen een duurzaam eiland dat helemaal klaar is voor de toekomst. Waar het fijn wonen, werken en recreëren is en ook blijft voor de generaties na ons. Ons eiland verduurzamen is iets dat we samen moeten doen. Daarom willen we goede, inspirerende ideeën graag delen en belonen. Om zo ook anderen weer enthousiast te maken.

Heeft u een duurzaam idee? Doe mee en maak kans op een bedrag tot € 10.000 om uw idee waar te maken!

Vanaf 1 november 2020 kunnen inwoners en maatschappelijke organisaties – zoals scholen, verenigingen, verzorgings- of verpleeghuizen, woningbouwcorporatie, kerken, welzijnsorganisaties –  ideeën indienen die de Hoeksche Waard duurzamer maken. Zij maken kans op een geldprijs van maximaal € 10.000 om daarmee hun idee uit te voeren.

 

Heeft u een idee dat zorgt voor bijvoorbeeld minder energieverbruik, minder uitstoot van schadelijk stoffen, minder verspilling van voedsel, minder verspilling van grondstoffen of minder afval? En wilt u dit idee graag uitvoeren? Doe mee! Ook ideeën om de biodiversiteit te bevorderen of ons weerbaarder te maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering zoals extreme regenval, droogte en hitte zijn van harte welkom.

 

De duurzaamheidsprijs is in het leven geroepen na een motie van Groen Links, D66 en de Partij van de Arbeid.  Met het instellen van de duurzaamheidsprijs wil de gemeenteraad bereiken dat duurzame initiatieven worden beloond en dat anderen gemotiveerd worden om ook aan de slag te gaan met duurzaamheid. Alle initiatieven helpen, groot en klein. Samen maken we ruimte voor een duurzame toekomst in de Hoeksche Waard.

De ingediende initiatieven worden beoordeeld door een jury, bestaande uit een wethouder en vier experts. Deze jury kijkt onder andere naar het effect op de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente, op uitvoerbaarheid en in hoeverre het idee uniek is. De geldprijs is echt bedoeld om het winnende idee uit te voeren. De hoogte van het bedrag sluit aan op het ingediende initiatief en bedraagt maximaal € 10.000. In het reglement van de duurzaamheidsprijs staat hier meer over. De kosten van het ingediende initiatief mogen hoger zijn dan € 10.000 maar dan moet er nagedacht zijn over de overige financiering zodat het idee wel echt uitvoerbaar is. In het online aanmeldformulier kunt u toelichten hoe u uw idee verder wilt financieren. 

U kunt uw idee indienen door het formulier aanmelden duurzaamheidsprijs 2021 digitaal in te vullen en te versturen.

Meedoen aan de Duurzaamheidsprijs kan vanaf 1 november 2020 tot 28 februari 2021. Ook inwoners onder de 18 jaar mogen meedoen. In maart 2021 maakt de jury uit alle inzendingen vijf nominaties bekend. Alle inzenders krijgen bericht hierover. De prijsuitreiking vindt plaats in april 2021.