Spring naar content

Dakkapellen

Gemeente Hoeksche Waard heeft dakkapellen in het voordakvlak aangewezen als welstandsvrij object. Hierdoor zijn de vergunningsvrije mogelijkheden voor dakkapellen op het voor-, zij en achterdakvlak gelijk.

Onder deze voorwaarden kan een dakkapel in elk dakvlak vergunningsvrij worden geplaatst:

 1. als de dakkapel is voorzien van een plat dak;
 2. als de dakkapel gemeten vanaf de voet van de dakkapel niet hoger is dan 1,75 m;
 3. als de onderzijde van de dakkapel meer dan 0,5 m en minder dan 1 m boven de dakvoet komt/blijft;
 4. als de bovenzijde van de dakkapel meer dan 0,5 m onder de daknok blijft;
 5. als de zijkanten van de dakkapel (waar deze het breedst is) meer dan 0,5 m van de zijkanten van het dakvlak of de erfgrens met de buren blijft;
 6. wanneer de dakkapel niet geplaatst wordt op:
  • een woonwagen;
  • een tijdelijk gebouw (zoals in de omgevingsvergunning voor het bouwen daarvan is bepaald);
  • een bouwwerk ten behoeve van recreatief nachtverblijf door één huishouden.

Het plaatsen van een dakkapel is nog wel omgevingsvergunningplichtig als de dakkapel niet voldoet aan de eerder genoemde voorwaarden. Heeft een dakkapel bijvoorbeeld afwijkende afmetingen, of heeft de dakkapel een schuin dak, dan valt de dakkapel niet onder deze bepaling en blijft daardoor vergunnings- en welstandsplichtig.