Spring naar content

Bouwwerk gereedmelding

In een omgevingsvergunning voor bouwen staan regels waaraan u zich moet houden. Als u klaar bent met de werkzaamheden, dan meldt u dit bij de gemeente. De gemeente bekijkt dan of u gebouwd hebt volgens de regels in de vergunning. Als u volgens de regels gebouwd hebt, dan mag u het bouwwerk gaan gebruiken.

Bij de omgevingsvergunning heeft u het formulier ‘gereedmelding’ ontvangen. Vul dit in om ons te laten weten dat u klaar bent met uw bouwactiviteiten uiterlijk op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden. Als u het formulier gereedmelding kwijt bent dan kunt u deze hieronder downloaden. Het ingevulde formulier kunt u sturen naar teamtoezichtenhandhaving@gemeentehw.nl.