Spring naar content

Bouwafval

Als u gaat verbouwen kan er bouw- en sloopafval vrijkomen. Dit afval wordt niet thuis opgehaald. U kunt dit wegbrengen naar de Milieustraat.

De milieustraat is alleen toegankelijk voor particulieren die afvalstoffenheffing betalen aan de gemeente. Bedrijven mogen geen afval naar de milieustraat brengen. De RAD HW B.V. (Regionale Afvalstoffendienst) zorgt voor de afvalinzameling. Op de website van de RAD vindt u welke afvalstoffen u naar de milieustraat kan brengen. Bied de verschillende afvalstoffen gescheiden aan.

Heeft u grote hoeveelheden bouw- of sloopafval? Dan kunt u een afvalcontainer huren. Soms mag u in zo’n container verschillende afvalstoffen gemengd aanbieden omdat deze achteraf worden gescheiden. Er zijn verschillende containerbedrijven en doe-het-zelfzaken die deze containers verhuren in de gemeente. Informeer bij één van deze bedrijven voor de mogelijkheden.

Wilt u meer informatie of heeft u andere vragen over bouwafval? Kijk dan op de website van de RAD. Ook kunt u bellen met de RAD via telefoonnummer 0186 – 57 25 86 of mailen naar info@radhoekschewaard.nl.