Spring naar content

Bouw en verbouwing, welstand

Een aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen of verbouwen, moet volgens de Woningwet voldoen aan redelijke eisen van welstand. Om dit objectief te kunnen beoordelen worden wij geadviseerd door de welstandscommissie. De benoeming van de welstandscommissie en wijze van adviseren is bepaald in de Bouwverordening.

Uw aanvraag omgevingsvergunning wordt door onze welstandscommissie getoetst aan de Nota Ruimtelijke Kwaliteit Hoeksche Waard 2020. Op basis van deze nota wordt gekeken of een bouwplan voldoende bijdraagt aan de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving en hier geen afbreuk aan doet. In deze nota wordt zo concreet mogelijk aangegeven welke criteria een rol spelen bij de beoordeling aan het uiterlijk van bouwwerken en binnen welke kaders die beoordeling zich afspeelt.

In de Nota Ruimtelijk Kwaliteit Hoeksche Waard 2020 kunt u zien welke eisen van toepassing zijn op uw aanvraag. Hier kunt u onder andere zien of de gebruikte kleuren en materialen in de omgeving mogelijk zijn. Dit kunt u voor het indienen van een aanvraag ook zelf bekijken.

Vergunningsvrije bouwwerken worden vooraf niet getoetst aan de redelijke eisen van welstand. Deze vergunningsvrije bouwwerken mogen niet in ernstige mate in strijd zijn met redelijke eisen van welstand.

Wilt u van tevoren weten of uw bouwplan voldoet aan de eisen van welstand? Bekijk dan de Nota Ruimtelijk Kwaliteit Hoeksche Waard 2020. Voldoet uw plan aan de gestelde eisen, dan kunt u een omgevingsvergunning aanvragen

Als uw bouwplan niet voldoet aan de Nota Ruimtelijk Kwaliteit Hoeksche Waard 2020 is het verstandig om uw plannen aan te passen. Uw aanvraag omgevingsvergunning kan namelijk worden geweigerd op basis van redelijke eisen van welstand.

Twijfelt u of uw bouwplan voldoet aan de Nota Ruimtelijk Kwaliteit Hoeksche Waard 2020? U kunt door het indienen van een vooroverleg een toetsing laten doen door de welstandscommissie op basis van de nota. Daar krijgt u dan een principe uitspraak op basis van redelijke eisen van welstand. U bespaart dan onnodige kosten aan grote wijzigingen in uw bouwplan en/of tekeningen.

Wat heb ik nodig om een vooroverleg aan te vragen?

  • Tekeningen van de gewenste bouw of verbouwing;
  • Details over hoe het gebouw eruit komt te zien;
  • Kleurenfoto’s van hoe het gebouw en de aangrenzende bouwwerken er nu uitzien;
  • Gegevens over de bouwmaterialen en kleuren die u wilt gebruiken.

Dit vooroverleg kunt u indienen via het omgevingsloket.