Spring naar content

Bouw en verbouwing, welstand

Als u een omgevingsvergunning hebt aangevraagd voor een bouw of verbouwing, kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie bekijkt:

  • hoe het gebouw er na de bouw of verbouwing uit komt te zien;
  • welke materialen er gebruikt worden;
  • of uw bouwplan past in de bestaande omgeving of bij andere bouwplannen in de omgeving;
  • of uw bouwplan voldoende kwaliteit heeft.

De eisen die wij aan een bouw of verbouwing stelt, kunt u bekijken in onze welstandsnota. U vindt de nota op officiële bekendmakingen als u zoekt op ‘Bouwverordening Hoeksche Waard’.

Vraag een omgevingsvergunning aan via Omgevingsloket Online. Zodra u de beslissing op uw aanvraag krijgt, weet u of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen.

Wilt u van tevoren weten of uw bouwplan voldoet aan de eisen van welstand? Vraag dan een voorlopig oordeel aan de welstandscommissie. Geef hierbij een tekening van wat u wilt bouwen. Neem hiervoor contact met ons op.

De kosten zijn afhankelijk van wat u in of om uw woning of bedrijf wilt gaan bouwen, verbouwen of iets anders dat u in uw woonomgeving wilt veranderen.

  • Tekeningen van de gewenste bouw of verbouwing.
  • Details over hoe het gebouw eruit komt te zien.
  • Kleurenfoto’s van hoe het gebouw en de aangrenzende bouwwerken er nu uitzien.
  • Gegevens over de bouwmaterialen en kleuren die u wilt gebruiken.

Welstandscommissie

De woningwet schrijft voor dat een aanvraag voor een omgevingsvergunning voorgelegd moet worden aan een commissie van onafhankelijke deskundigen, die adviseert of het bouwwerk niet in strijd is met redelijke eisen van welstand.

Vooroverleg

Vooroverleg met de welstandscommissie kan door u wenselijk zijn indien u twijfelt of uw bouwaanvraag door de commissie wordt goedgekeurd. U bespaart dan onnodige kosten aan grote wijzigingen in de bouwtekening.