Spring naar content

Bestemmingsplannen herzien, wijzigen of ervan afwijken

Wilt u bouwen of verbouwen? Of uw terrein anders gebruiken? Dan krijgt u te maken met het bestemmingsplan.

Wat is een bestemmingsplan? Het bestemmingsplan is een ruimtelijk plan waarin de gemeente vastlegt wat de bestemming van de grond is. Bijvoorbeeld of er op een bepaalde plek een kantoor of een bedrijf mag komen, of uw woning mag worden uitgebreid en zo ja, hoe. In het bestemmingsplan staat ook waar woningen, winkels en wegen zijn toegestaan. Het gaat dan niet alleen om het gebruik van de grond, maar ook over de maximale afmetingen van de gebouwen.

Voldoet uw plan aan het bestemmingsplan? Doe dan de vergunningcheck. Via de website van het Omgevingsloket online kunt u een vergunningcheck doen en indien nodig direct de vergunning aanvragen. Het Omgevingsloket geeft aan wat u moet meesturen bij uw aanvraag.

In sommige gevallen zijn er mogelijkheden om van het bestemmingsplan af te wijken, te wijzigen of te herzien. Daarvoor moet u goed kunnen onderbouwen dat uw plan past in de omgeving en er nog steeds sprake is van een goed woon-, werk- en leefklimaat. Wanneer uw plan niet aan het bestemmingsplan voldoet, vraag dan een vooroverleg aan bij de gemeente. Bij een vooroverleg  toetsen wij uw plan aan het bestemmingsplan en de eisen van welstand en onderzoeken de mogelijkheden om hier van af te wijken. Klik hier voor meer informatie over het vooroverleg.

Raadpleeg het bestemmingsplan via de website van Ruimtelijke Plannen.