Spring naar content

Airco- of warmtepomp-unit plaatsen

Gaat u een unit voor uw airco of een buitenunit voor een warmtepomp plaatsen op uw eigen terrein? Dan hoeft u geen omgevingsvergunning aan te vragen als u voldoet aan onderstaande richtlijnen.

Richtlijnen voor vergunningsvrij plaatsen

  • De unit bevindt zich aan de binnenzijde van een bestaand balkon/loggia. De unit komt niet boven de afscheiding van het balkon of loggia uit.
  • De unit bevindt zich op een plat dak. De hoogte is maximaal 0,6 meter en de oppervlakte van de voorkant van de unit is maximaal 2 m². De afstand van de unit tot aan de dakrand is minstens 1,4 maal de hoogte van de unit.
  • De unit bevindt zich aan een zij- of achtergevel die niet naar het openbare gebied gekeerd is. Bijvoorbeeld een zijmuur die niet grenst aan bijvoorbeeld een straat, stoep, groenstrook of park. Een unit aan de voorgevel is altijd vergunningplichtig. Bevestigt u de unit aan de gevel? Dan is de oppervlakte van de voorkant van de unit maximaal 0,50 m². De unit steekt maximaal 0,4 meter uit voor de gevel. De unit wordt onder de 1e verdiepingsvloer geplaatst.
  • De unit wordt op de grond geplaatst. Dit kan zowel op het voor-, zij- als achtererf bij een gebouw. De unit is dan niet hoger dan 1m en de oppervlakte van de voorkant van de unit is niet groter dan 2m².
  • De unit wordt niet geplaatst aan of bij een monument, cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en voor panden in een beschermd stads- of dorpsgezicht.
  • In alle gevallen mag het geluid van de unit slechts maximaal 40 dB op de perceelsgrens zijn.

Voldoet de unit niet aan de richtlijnen? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Een omgevingsvergunning zal alleen worden verleend als het door de ligging van het pand niet mogelijk is te voldoen aan de gestelde richtlijnen.

Plaats u vergunningsvrij een airco-unit of buitenunit van een warmtepomp? U bent zelf verantwoordelijk voor een kwalitatief goede unit die voldoet aan de wettelijke eisen voor bouwtechniek en veiligheid.