Spring naar content

Afval

De RAD (Regionale Afvalstoffendienst) HW B.V. zorgt voor de afvalinzameling (ook van bedrijfsafval) in de Hoeksche Waard. Dit gaat volgens het ‘Goed scheiden loont’ tarievensysteem. Hierbij betaalt u voor elke keer dat u restafval aanbiedt. Het scheiden van afval wordt op deze manier gestimuleerd en het afvalbeheer blijft daardoor betaalbaar.

Wilt u meer informatie of heeft u andere vragen over afval? Kijk dan op de website van de RAD. Ook kunt u bellen met de RAD via telefoonnummer (0186) 57 25 86 of mailen naar info@radbv.nl. U vindt de milieustraat van de RAD aan de Smidsweg 20a, 3273 LK in Westmaas.

Ieder huishouden krijgt jaarlijks een toegangspas voor de milieustraat in Westmaas, een zogenaamde afvalkalender en afvalgids met uitgebreide informatie over wat u kunt doen met uw afval en waar u het mag inleveren. Ook publiceert de RAD iedere laatste vrijdag van de maand Het Afvalnieuws in de regionale huis-aan-huis krant Het Kompas. U kunt de afvalkalender van uw dorp ook downloaden op de website van de RAD via de link op deze pagina. Zo weet u altijd wanneer u uw rest- of groenafval, plastic (PMD) of oud papier kunt aanbieden.

De officiële regelingen rondom inzameling van huishoudelijk afval kunt u eenvoudig vinden via de directe linken naar de website Overheid.nl op deze pagina.

Wilt u meer informatie of heeft u andere vragen over afval? Kijk dan op de website van de RAD. Ook kunt u bellen met de RAD via telefoonnummer (0186) 57 25 86 of mailen naar info@radhoekschewaard.nl. U vindt de milieustraat van de RAD aan de Smidsweg 20a, 3273 LK in Westmaas.