Uitweg of in-/uitrit aanleggen

Wilt u een uitweg met een in-/uitrit van uw pand naar de openbare weg aanleggen of veranderen? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. U vraagt deze vergunning aan via het Omgevingsloket.

De reguliere procedure voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning kan 8 weken duren. Wij kunnen deze periode eenmalig verlengen met 6 weken. Wij berichten u dan tijdig over deze verlenging. Over deze procedure kunt u lezen op onze website onder omgevingsvergunning.

U heeft een omgevingsvergunning voor het aanleggen of wijzigen van een uitweg nodig als u:

 • een uitweg wilt maken naar de openbare weg;
 • van de openbare weg gebruik wilt maken om een uitweg te maken (bijvoorbeeld door verlaging van het trottoir);
 • een bestaande uitweg wilt veranderen die is verbonden met de openbare weg.

Voor uw aanvraag is nodig:

 • een foto van de bestaande situatie;
 • een goede situatietekening met de maten van de gewenste uitweg.

Voor het maken van een goede situatietekening kunt u gebruik maken van de websites ‘Basiskaart van Nederland’ of ‘Kadastrale Kaart’. U kunt via een printscreen of een knipprogramma een uitsnede maken van de omgeving van de uitweg. U kunt daarop vervolgens de situering en maatvoering van de uitweg aangeven.

Wij beoordelen of u een vergunning kan worden verleend. U ontvangt hierover doorgaans binnen 8 weken bericht. Wij kunnen deze periode eenmalig verlengen met 6 weken. Wij berichten u dan tijdig over deze verlenging. Ook kunnen wij bepaalde voorschriften verbinden aan de vergunning. Aan deze voorschriften moet u zich houden.

Wij beoordelen uw aanvraag op de volgende punten:

 • Past de gewenste uitweg binnen de regels van het omgevingsplan?
 • Levert de uitweg gevaar op voor het verkeer op de weg?
 • Gaat de uitweg zonder noodzaak ten koste van een openbare parkeerplaats?
 • Wordt door de uitweg het openbaar groen op onaanvaardbare wijze aangetast?
 • Wordt het perceel al door een andere uitweg ontsloten?
 • En gaat het verzoek om een tweede uitweg ten koste van een openbare parkeerplaats of het openbaar groen?

De behandeling van een omgevingsvergunning is niet gratis. In onze legesverordening kunt u nakijken hoeveel leges er voor vergunningen in rekening worden gebracht. Voor het beoordelen van uw aanvraag om een uitweg brengen wij € 161,40 aan leges in rekening. 

Nee. Aan uw omgevingsvergunning wordt de voorwaarde verbonden dat het gedeelte van de uitweg dat over gemeentegrond gaat, alleen mag worden aangelegd door een erkend en gecertificeerd stratenmakers bedrijf. U bent zelf verantwoordelijk voor de opdracht en de daaraan verbonden kosten. Op de website van de SEB (Stichting erkenning voor het bestratingsbedrijf) vindt u erkende bedrijven.