Ligplaats

U mag niet zomaar met uw boot een ligplaats innemen. De gemeente bepaalt de plekken in het openbare water waar dit mag. Ook bepalen wij welk soort vaartuigen (woonboten, plezierboten, steigers of pontons) er mogen liggen, hoeveel plaatsen er zijn en of een vergunning nodig is.

In gemeente Hoeksche Waard zijn meerdere mogelijkheden om een ligplaats in te nemen:

Ligplaats voor woonboten, steigers en pontons

Wilt u met uw woonboot, steiger of ponton een ligplaats innemen? Vraag ons dan of u een ligplaats mag gebruiken. Het kan zijn dat u hiervoor een vergunning moet aanvragen. Dien uw verzoek schriftelijk bij ons in. Ook het opzeggen van uw ligplaats voor woonboot, steiger of ponton moet schriftelijk gebeuren.

Ligplaats in de gemeentelijke haven in Puttershoek of ’s-Gravendeel

De gemeentelijke haven van ’s-Gravendeel mag uitsluitend gebruikt worden door binnenvaartschippers. In Puttershoek zijn twee gemeentelijke havens: de Veerhaven (aan de West- en Oosthavenzijde) en de loswal. De Veerhaven is alleen voor woonboten, de loswal alleen voor binnenschepen. Voor de haven in ‘s-Gravendeel hoeft u zich niet te melden. Deze haven wordt dagelijks bezocht door de havenmeester. Neem voor gebruik van de haven in Puttershoek of ‘s-Gravendeel vooraf telefonisch contact met ons op of stuur een mail naar info@gemeentehw.nl.

Ligplaats voor een pleziervaartuig aan de gemeentelijke steigers in Maasdam of Puttershoek

Er zijn 3 aanlegsteigers voor plezierboten in gemeente Hoeksche Waard: aan het Maaslaantje en aan de Polderdijk in Maasdam en bij de Nassaubrug in Puttershoek. Op dit moment geldt voor deze aanlegsteigers helaas een wachttijd. Bent u geïnteresseerd in een aanlegsteiger? Stuur dan een mail naar info@gemeentehw.nl, wij plaatsen u dan op een mailinglijst. Zodra er een plek vrijkomt, sturen wij alle geïnteresseerden een bericht. U kunt dan bepalen of de vrijgekomen steiger aan uw wensen voldoet. Als er meerdere geïnteresseerden zijn passen we een loting toe om te bepalen wie de steiger mag huren.

Voor woonboten, steigers en pontons in de Boezemvliet te Maasdam en Puttershoek: € 227,30.
Buiten de Boezemvliet:
  • € 22,75 per dag,
  • € 62,45 per maand,
  • € 147,70 per kwartaal,
  • € 375,- per jaar.
Het gebruik van de gemeentelijke haven in Puttershoek of ’s-Gravendeel wordt in rekening gebracht op basis van de Verordening haven- en kadegelden. Een ligplaats voor een pleziervaartuig aan de gemeentelijke steigers kost € 262,73 per jaar.

De gemeentelijke regels gelden niet als het openbaar water beheerd wordt door Rijk, provincie of waterschap. Ook kan het zijn dat het openbaar water is verhuurd aan een watersportvereniging. De ligplaatsen in de jachthavens worden uitgegeven door de watersportverenigingen. Weet u niet wie de beheerder is van het openbaar water? Vraag dit dan bij ons na.

De tarieven voor de Haven- en kadegelden 2024 staan in de verordening Haven- en kadegelden.