WOZ-waarde

Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) bepaalt elk jaar de waarde van uw huis, gebouw, perceel of grond. Dit wordt de ‘waardering onroerende zaken (WOZ)’ genoemd. Wij gebruiken deze waarde om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen.

Meer informatie over de VvE reserve bij de WOZ-waarde van appartementen vindt u op de website van de SVHW.