Wooninitiatief indienen

Gemeente Hoeksche Waard nodigt haar inwoners en partijen uit om bij te dragen aan bijzondere woonvormen in de Hoeksche Waard. We focussen op locaties binnen de dorpsgrenzen.

In de Hoeksche Waardse Woonbalans ziet u welke thema’s de gemeente belangrijk vindt voor de ontwikkeling van de Hoeksche Waard en hoe uw initiatief hierin kan passen.