Wooninitiatief indienen

Gemeente Hoeksche Waard nodigt haar inwoners en partijen uit om bij te dragen aan bijzondere woonvormen in de Hoeksche Waard. We focussen op locaties binnen de dorpsgrenzen. Weet u een mooie locatie en staat de eigenaar van de grond ook achter uw idee? Lees hieronder meer over het indienen van uw initiatief.