Wonen Welzijn Zorg 2030

Visie en uitvoeringsagenda

Zo lang mogelijk gezond blijven, voor onszelf en voor elkaar kunnen zorgen en leiding nemen over ons eigen leven. Dat willen we bereiken met de Uitvoeringsagenda Wonen, Welzijn en Zorg. Daarvoor is het nodig dat we nieuwe afspraken maken. Want de manier waarop we wonen, welzijn en zorg in de Hoeksche Waard hebben geregeld, is niet langer houdbaar als we nu niet in actie komen.

Deze afspraken zijn nodig, omdat er veel verandert in Nederland – en in de Hoeksche Waard. Mensen worden ouder, waardoor de vraag naar zorg groter wordt, terwijl het aantal zorgprofessionals afneemt. Tegelijkertijd blijven mensen langer thuis wonen, waardoor er meer behoefte is aan vernieuwende vormen van wonen. Hulp die voor de vorige generatie vanzelfsprekend was, zal er voor de nieuwe generatie ouderen niet vanzelfsprekend meer zijn.

Uitvoeringsagenda WWZ heet voortaan ‘Samen! Meer voor elkaar’

Dit jaar zijn we in de Hoeksche Waard van start gegaan met het uitvoeren van onze agenda voor wonen, welzijn en zorg. Om te benadrukken dat we dit met alle verschillende partijen echt samen doen, heet de uitvoeringsagenda WWZ voortaan ‘Samen’.

Nieuwe naam Samen! en nieuw logo

Met als slogan: ‘meer voor elkaar’. Omdat we geloven dat we samen meer kunnen bereiken. Het hart van onze uitvoeringsagenda is ook om als samenleving meer voor elkaar klaar te staan.

Het logo is geïnspireerd op de vorm van het eiland Hoeksche Waard, met daaronder het eiland Tiengemeten. De kleuren van het logo zijn een combinatie van de kleuren van alle deelnemende organisaties. Deze kleuren zijn symbolisch voor onze onderlinge samenhang en samenwerking. 

Bezoek website en aanmelden de nieuwsbrief

Op de website Samen Meer voor Elkaar staat actuele informatie over de 12 gezamenlijke projecten, nieuws over belangrijke mijlpalen en contactgegevens van de betrokken projectleiders. Je kunt je daar ook aanmelden voor de nieuwsbrief, zodat je op de hoogte blijft van onze gezamenlijke vooruitgang.

WWZ-visie

Met nieuwe vormen van wonen en zorg willen we er in de Hoeksche Waard voor zorgen dat er hulp is voor mensen in een kwetsbare situatie. Als gemeente ontwikkelden we met inwoners en partijen in wonen, zorg en welzijn samen een WWZ-visie. We zetten ons samen in voor een gemeente waar inwoners zo lang mogelijk gezond blijven, voor zichzelf en elkaar kunnen zorgen en de leiding nemen over hun eigen leven.

Hoe we dat willen bereiken, hebben we samen opgeschreven in de Uitvoeringsagenda Wonen, Welzijn en Zorg 2030. Met 12 projecten willen we aansluiten bij initiatieven die er al zijn, om samen de benodigde verandering vorm te geven. Bijvoorbeeld door gesprekken tussen inwoner en (zorg)professionals meer te richten op gezondheid in plaats van een (toekomstige) ziekte.  Of met de Slim Langer Thuis-woning waar inwoners kennis kunnen maken met (technologische) hulpmiddelen die ervoor zorgen dat je langer veilig en comfortabel thuis kunt wonen.

Met de campagne De Goede Nieuwe Tijd worden inwoners van de Hoeksche Waard uitgedaagd en uitgenodigd om met elkaar en met de organisaties in gesprek te gaan over hoe de toekomst een goede nieuwe tijd wordt.