Wonen Welzijn Zorg

Visie en uitvoeringsagenda

We worden met elkaar steeds ouder en er komen steeds meer oude mensen. Op dit moment wonen er ruim 2.000 85-plussers in de Hoeksche Waard. In 2024 zijn dat er meer dan 5.000. Meer oude  mensen betekent meer behoefte aan ondersteuning en zorg. Tegelijkertijd zijn er nu al niet genoeg mensen om aan alle behoefte aan hulp en zorg te voldoen.

WWZ-visie

Met nieuwe vormen van wonen en zorg willen we er in de Hoeksche Waard voor zorgen dat er hulp is voor mensen in een kwetsbare situatie. Als gemeente ontwikkelden we met inwoners en partijen in wonen, zorg en welzijn samen een WWZ-visie. We zetten ons samen in voor een gemeente waar inwoners zo lang mogelijk gezond blijven, voor zichzelf en elkaar kunnen zorgen en de leiding nemen over hun eigen leven.

Hoe we dat willen bereiken, hebben we samen opgeschreven in de Uitvoeringsagenda Wonen, Welzijn en Zorg 2030. Met 12 projecten willen we aansluiten bij initiatieven die er al zijn, om samen de benodigde verandering vorm te geven. Bijvoorbeeld door gesprekken tussen inwoner en (zorg)professionals meer te richten op gezondheid in plaats van een (toekomstige) ziekte.  Of met de Slim Langer Thuis-woning waar inwoners kennis kunnen maken met (technologische) hulpmiddelen die ervoor zorgen dat je langer veilig en comfortabel thuis kunt wonen.

Met de campagne De Goede Nieuwe Tijd worden inwoners van de Hoeksche Waard uitgedaagd en uitgenodigd om met elkaar en met de organisaties in gesprek te gaan over hoe de toekomst een goede nieuwe tijd wordt.