Urgentieverklaring

Heeft u door ernstige problemen snel een woning nodig? Dan kunt u misschien voorrang krijgen op andere woningzoekenden. Dat noemen we ‘urgentie’. U leest hier of en hoe u in aanmerking kan komen voor een urgentie.

Kom ik in aanmerking voor een urgentie?

Om in aanmerking te komen voor een urgentie moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit is afhankelijk van de reden van het aanvragen van een urgentie en van uw situatie. Via onderstaande link vindt u alle toetsingscriteria.  U kunt aan de hand van deze criteria kijken of u kans maakt op een urgentieverklaring.

U betaalt bij het definitief aanvragen van een urgentieverklaring legeskosten. Deze kosten bestaan uit aanvraagkosten en keuringskosten. De aanvraagkosten zijn € 48,35 en de keuringskosten zijn € 79,50.  Bij het toekennen van de urgentieverklaring ontvangt u alleen de keuringskosten terug. Bij een afwijzing krijgt u deze kosten niet terug. Daarom vragen we u de toetsingscriteria goed door te nemen.

  1. U neemt contact op met de gemeente, afdeling Wmo. Dat kan op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. U kunt bellen met afdeling Wmo via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 36 47 of mailen naar contactwmo@gemeentehw.nl. De medewerker kijkt met u of u inderdaad kans maakt. Als dit zo is, ontvangt u thuis een formulier. U vult dit in en levert het met de juiste bewijsstukken in bij de balie van een van de gemeentelijke servicepunten. U betaalt dan ook direct de legeskosten (aanvraag- en keuringskosten). Bij een toekenning van de urgentieverklaring ontvangt u de keuringskosten terug. Ook als de medewerker inschat dat u geen kans maakt, mag u een aanvraag doen. Houdt u er dan rekening mee dat u bij een afwijzing de keuringskosten niet terugkrijgt.
  2. Als de aanvraag volledig is en betaald, wordt het aanvraagformulier doorgezet naar MedTadvies. Dit is een onafhankelijk adviesbureau.
  3. MedTadvies maakt een afspraak met u in het gemeentehuis in Oud-Beijerland of Maasdam. U bespreekt uw situatie met hen en uw bewijsstukken worden gecontroleerd. Zij stellen daarna een advies op.
  4. Het adviesbureau stuurt het advies naar de afdeling Wmo.
  5. U ontvangt vervolgens schriftelijk het besluit.

U heeft van de gemeente een brief met het besluit gekregen met een toekenning van de urgentie. Dit is ook doorgegeven aan HW wonen.  U heeft nu voorrang boven andere woningzoekenden.  

U moet blijven reageren op alle passende woningen. Doet u dit niet, dan kan dit gevolgen hebben bij een eventuele verlenging van uw urgentie.

U kunt een bezwaar indienen.  In de brief die u heeft gekregen, leest u precies hoe u dit moet doen.

U dient twee weken voor het verlopen van uw urgentie schriftelijk een verzoek in tot verlenging in bij de afdeling Wmo van de gemeente. Zij nemen uw aanvraag voor verlenging in behandeling. Zij onderzoeken of u voldoende heeft gereageerd en of uw situatie nog ongewijzigd is. U ontvangt vervolgens schriftelijk het besluit op uw verzoek tot verlenging.

Als uw situatie is veranderd, bent u verplicht zich te melden bij de afdeling Wmo. Dat kan op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 19 20. U kunt ook mailen naar contactwmo@gemeentehw.nl. Zij onderzoeken of de wijziging gevolgen heeft voor uw urgentie.