Tijdelijke verhuur van een te koop staande woning

Staat uw woning te koop, maar lukt het u niet om uw woning te verkopen? Het is mogelijk om uw woning in de tussentijd tijdelijk te verhuren. U hebt daarvoor een vergunning nodig op basis van de Leegstandwet. U leest hier hoe het werkt.

U bent eigenaar van een te koop staande woning en wilt deze tijdelijk verhuren.

Voorwaarden

 • de woning is nog nooit bewoond geweest (nieuwbouwwoning); of:
 • de woning is een jaar voordat deze leeg kwam te staan bewoond geweest door u als eigenaar; of:
 • als de woning niet ouder is dan een jaar, het overige deel van het jaar bewoond is geweest door u als eigenaar; of:
 • de woning is in 10 jaar voor de aanvraag van de vergunning niet langer dan 3 jaar verhuurd geweest.

Overige voorwaarden

 • uw woning staat leeg. Dit betekent dat volgens de Basisregistratie Personen niemand ingeschreven staat op het adres ;
 • u kunt de woning redelijkerwijs niet verkopen of op een andere manier verhuren;
 • de woning zal na verlenen van de vergunning voldoende worden bewoond. Dit kunt u bijvoorbeeld aantonen door aan te geven op welke manier de woning wordt aangeboden voor tijdelijke verhuur;
 • er is niet eerder een leegstandvergunning voor dezelfde woonruimte afgegeven of deze is minimaal 5 jaar geleden verlopen;
 • u heeft slechts één andere vergunning voor tijdelijke verhuur verkregen ten aan zien van een andere woonruimte.

U vraagt een vergunning voor tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet bij ons aan. Vul onderstaand formulier in en mail deze naar info@gemeentehw.nl.

Wij beslissen binnen 8 weken op uw aanvraag. De gemeente stuurt de vergunning of weigering op. Met de vergunning mag u de woning aan iedere gegadigde verhuren. De huurder heeft geen huisvestingsvergunning nodig. De vergunning is maximaal 5 jaar geldig. U kunt de vergunning niet verlengen.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag brengen wij kosten in rekening € 121,60. U betaalt deze leges altijd, ook als uw aanvraag wordt afgewezen.

Heeft u een vergunning gekregen voor de tijdelijke verhuur? Dan gelden de normale regels voor huurbescherming niet. Wel gelden de regels uit de Leegstandwet:

 • de huurder heeft geen huurbescherming als de huur eindigt.
 • er is geen recht op urgentie.
 • het huurcontract duurt minimaal 6 maanden.
 • de huurder heeft een opzegtermijn van minimaal 1 maand.
 • de verhuurder heeft een opzegtermijn van minimaal 3 maanden.
 • In de huurovereenkomst is de volgende informatie opgenomen:
  • dat verhuur plaatsvindt op grond van de Leegstandwet;
  • de duur van de vergunning;
  • de in de vergunning vermelde huurprijs.

Huurprijs

U mag de huurprijs samen met de huurder afspreken.