Huisnummer aanvragen of veranderen

Wilt u een huisnummer voor de (ver)bouw, splitsing of het samenvoegen van uw pand(en)? Huisnummering is dan automatisch gekoppeld aan de aanvraag van uw omgevingsvergunning. U hoeft dus niet apart een huisnummer aan te vragen. Is om andere redenen een nieuw huisnummer, wijziging of intrekking ervan nodig? Dan kunt u dit bij ons aanvragen via onderstaand online formulier.

Log veilig in met DigiD om te laten zien wie u bent. Lees meer over DigiD.

Heeft u een (extra) huisnummer nodig, omdat u een woning of bedrijfsruimte gaat (ver)bouwen of splitsen? Of is intrekking van een huisnummer nodig omdat u woningen of bedrijfsruimten samenvoegt? Dan is het toekennen of intrekken van een huisnummer automatisch gekoppeld aan de aanvraag voor een omgevingsvergunning. U hoeft daarom geen (wijziging van het) huisnummer aan te vragen via ons digitale formulier.

Heeft u nog geen omgevingsvergunning aangevraagd? Vraag deze dan eerst aan zodat u een huisnummer wordt toegekend. Twijfelt u of u wel een omgevingsvergunning nodig heeft? Doe dan een vergunningscheck op het Omgevingsloket. Ook kunt u daar direct een omgevingsvergunning aanvragen als dat nodig blijkt.

Als u geen omgevingsvergunning nodig heeft, dan kunt u via het bovenstaande formulier een (ander) huisnummer aanvragen. Wij beoordelen binnen 8 weken na ontvangst of u een huisnummer kan krijgen en stellen u daarvan schriftelijk op de hoogte. Dit kan als sprake is van een ‘zelfstandig verblijfsobject’. Dat is bijvoorbeeld een woning, appartement of een bedrijfsruimte. Er moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • Er is sprake van een eigen toegang vanaf de openbare weg, erf of een gedeelde toegang (zoals een portiek, galerij of trappenhuis).
  • Er is sprake van een eigen voor- of achterdeur die u van binnen en buiten op slot kan doen.
  • Het object kan zelfstandig worden verkocht of verhuurd.
  • Het object heeft eigen voorzieningen (zoals een badkamer, toilet en keuken) waaruit blijkt dat deze zelfstandig is.
  • Het object voldoet aan de wet- en regelgeving voor bouwwerken (technische regels uit het Bouwbesluit) en het toegestane gebruik (bestemmingsplanregels) ervan.

Als uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet, dan krijgt u een huisnummer. Twijfelt u of u aan deze voorwaarden voldoet? Neemt u dan contact met ons op en wij kijken graag met u mee.

Als u een huisnummer krijgt geven wij dit nieuwe huisnummer door aan alle officiële organisaties, zoals de Belastingdienst. U kunt uw huisnummer zelf doorgeven aan andere instanties die uw adres nodig hebben.

Voor het aanvragen, wijzigen of intrekken van een huisnummer brengen wij geen kosten in rekening.

Ja. Voor een mantelzorgwoning kunt u een eigen huisnummer aanvragen. Voor alle financiële regelingen, zoals uitkeringen en toeslagen, zijn beide huishoudens zelfstandig. Zodra de mantelzorgwoning niet meer nodig is, kunt u het huisnummer weer (laten) intrekken door daartoe opnieuw een aanvraag in te dienen. Let op: een eigen huisnummer voor mantelzorg heeft voor sommige regelingen voordelen (zoals AOW) maar kan ook bij andere regelingen tot hogere kosten leiden (bijvoorbeeld gemeentelijke heffingen).

Nee. Voor het toekennen van een extra nutsvoorziening heeft u geen (extra) huisnummer nodig. Kijk voor meer informatie op de website ‘Mijn aansluiting’.