Flexwonen Hoeksche Waard

Flexwonen Hoeksche Waard is de verzamelnaam voor tijdelijke woonoplossingen in de Hoeksche Waard. Bij deze vorm van wonen kunnen inwoners van de Hoeksche Waard tijdelijk een woning huren via woningcorporatie HW Wonen. Hoe lang een woning tijdelijk gehuurd kan worden staat altijd vermeld bij de advertentie van een woning. Het kan bijvoorbeeld gaan om contracten van 2 jaar of 5 jaar. Het is de bedoeling dat mensen die in een flexwoning wonen in die tijd zoeken naar een andere woning. Als het nodig is, krijgen ze daar hulp bij. Flexwonen is iets anders dan tijdelijke huisvesting in Hoeksche Waard. Deze tijdelijke woningen staan maximaal 15 jaar op één locatie, daarna worden ze verplaatst. In tijdelijke woningen kunnen mensen dus maximaal 15 jaar wonen.

Een eigen woning is belangrijk. Iedereen heeft een fijne en veilige plek nodig om in te wonen. Sommige inwoners van de Hoeksche Waard hebben geen eigen woning, terwijl ze dat wel willen. Ze schrijven zich in bij HW Wonen in voor een huurwoning of kopen een eigen huis. Soms heeft iemand haast, bijvoorbeeld bij een scheiding. Dan is het fijn om snel een andere woning te vinden. Dat is helaas niet altijd mogelijk. Dan biedt flexwonen uitkomst.

Flexwonen is er in principe voor iedereen die een tijdelijke woonruimte nodig heeft. Wel is HW Wonen gebonden aan wettelijke regels, lees deze regels voor passend toewijzen op de website van HW Wonen. Sommige mensen willen alleen een woning en hebben verder geen hulp nodig. Anderen kunnen bijvoorbeeld wel wat hulp gebruiken om hun financiën goed op orde te krijgen. Dan werken we samen met onze partners aan gepaste ondersteuning. Onder ‘documenten’ kunt u korte verhalen over flexwonen downloaden. Bekijk hier het filmpje over Flexwonen Hoeksche Waard.

Er zijn verschillende vormen van flexwonen in de Hoeksche Waard. Op meerdere plaatsen op het eiland kunt u flexwoningen vinden. Soms zijn dat gewone rijtjeshuizen in een woonwijk, maar er zijn bijvoorbeeld ook flexwoningen gerealiseerd in Woongebouw de Buttervliet in Numansdorp.

Flexwoningen in de Hoeksche Waard zijn iets anders dan tijdelijke woningen. Tijdelijke woningen staan maximaal 15 jaar op één locatie, daarna worden ze verplaatst. In tijdelijke woningen kunnen mensen dus maximaal 15 jaar wonen. De gemeente werkt samen met HW Wonen aan de bouw van 100 tot 150 tijdelijke woningen, verspreid over verschillende dorpen in de Hoeksche Waard, meer informatie vindt u op de pagina tijdelijke woningen. Zo sluiten we ook bij tijdelijke woningen zoveel als mogelijk aan bij de lokale behoefte.

HW Wonen is de verhuurder van de verschillende tijdelijke woningen. Meer informatie over flexwonen vindt u op de website van HW Wonen

Mensen die een flexwoning willen huren, kunnen het beschikbare aanbod bekijken op de website van HW Wonen.

Bent u met spoed op zoek naar een woning en wilt u een urgentie aanvragen, dan kunt u contact opnemen met de frontoffice Wmo. Dit kan via telefoonnummer 088 – 647 19 20 of per mail contactwmo@gemeentehw.nl. U kunt voor meer informatie en de voorwaarden die gelden voor een urgentie ook kijken op de pagina urgentieverklaring.

 

Wilt u een bijdrage leveren aan Flexwonen Hoeksche Waard? Neem dan contact met ons op. Ook voor opmerkingen of vragen kunt u bij ons terecht.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties publiceerde op 22 oktober 2019 een praktijkverhaal waarin gemeente Hoeksche Waard als voorloper van het Flexwonen wordt gezien. U kunt het artikel ‘Flexwonen Hoeksche Waard: voeg wonen en zorg samen’ lezen op de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.