Buurtbemiddeling

Het is fijn wonen in de Hoeksche Waard, maar soms botert het niet tussen bewoners. Buurtbemiddeling Hoeksche Waard biedt mogelijk uitkomst. Deze organisatie bestaat uit een team van inwoners die getraind zijn om te bemiddelen bij conflicten. Aandacht, respect en vertrouwen zijn daarin de sleutelwoorden.

Wanneer het niet lukt om onderling tot een oplossing te komen kan Buurtbemiddeling Hoeksche Waard ingeschakeld worden. Dit kan via telefoonnummer 088 – 377 76 54 of e-mail naar info@buurtbemiddelinghoekschewaard.nl.

Buurtbemiddeling is er voor bewoners die problemen of ruzie hebben met de buren. Of het nu gaat om geluidsoverlast, overlast van huisdieren, hangjongeren, pesterijen, een overhangende tak of schutting, soms kunnen deze ergernissen maanden of zelfs jaren tussen buren in staan. Dit beïnvloedt dan niet alleen de sfeer thuis, maar ook in de buurt.

Werkwijze Buurtbemiddeling

De projectleider bespreekt eerst de mogelijkheden met u. Daarna wijst hij twee onafhankelijke bemiddelaars aan die u uitnodigen voor een gesprek, bij u thuis of op een neutrale locatie. Vervolgens kunnen de bemiddelaars, als u dat wilt, een afspraak maken met uw buren. Zij vragen hen dan of zij bereid zijn in gesprek te gaan. De volgende stap is dat u met uw buren en de bemiddelaars samen om de tafel gaat zitten. In dat gesprek wordt gezamenlijk naar een oplossing voor de problemen gezocht. Er is pas sprake van een succesvolle bemiddeling als de oplossing voor u beiden acceptabel is. De bemiddelaars nemen tot slot, na een vooraf afgesproken periode, contact op met u en uw buren om te bespreken hoe het gaat en of de oplossing werkt.

Meer informatie

Buurtbemiddeling Hoeksche Waard is onafhankelijk. De organisatie is niet verbonden aan de politie, gemeente, woningcorporatie of welzijnsorganisaties. Daarnaast is Buurtbemiddeling Hoeksche Waard onpartijdig. Het is geen kwestie van winnen of verliezen. De bemiddelaars stellen zich neutraal op. De gesprekken vinden plaats op een neutrale locatie en zijn vertrouwelijk. Uw privacy is gewaarborgd.

Alle inwoners van de Hoeksche Waard kunnen kosteloos gebruik maken van Buurtmiddeling Hoeksche Waard.