Collectevergunning

Wilt u een inzameling houden van geld of goederen? Of wilt u leden of donateurs werven? Vraag dan een collectevergunning bij ons aan. Dit kan door het aanvraagformulier in te vullen. Dit formulier kunt u naar ons mailen of opsturen.

U heeft een vergunning nodig als een openbare inzameling van geld of goederen te houden of daartoe een intekenlijst aanbiedt. Onder een inzameling van geld of goederen wordt mede verstaan: het bij het aanbieden van goederen, waartoe ook worden gerekend geschreven of gedrukte stukken, dan wel bij het aanbieden van diensten aanvaarden van geld of goederen, indien daarbij te kennen wordt gegeven of de indruk wordt gewekt dat de opbrengst geheel of ten dele voor een liefdadig of ideëel doel is bestemd. Een vergunning wordt uitsluitend verleend aan:

  • verenigingen/stichtingen binnen de Hoeksche Waard
  • een instelling die beschikt over een erkenning van het CBF buiten de in het landelijke collecterooster toegewezen weken

Een vergunning voor collecte of inzameling is niet nodig als deze:

  • in besloten kring wordt gehouden
  • wordt gehouden door instellingen, die zijn vermeld op het collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) in de toegewezen periode.

Bij het CBF kunt u het landelijk collecterooster inzien.

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Er mag uitsluitend gecollecteerd worden met collectebussen die zijn verzegeld met een sleutelslot of met een plombe zijn afgesloten. Daarnaast is het verboden te collecteren op zondag, feestdagen en maandag t/m zaterdag tussen 20.00 en 09.00 uur.