Alcoholwet, ontheffing artikel 35

Wilt u tijdens bijzondere en tijdelijke evenementen binnen of buiten uw horecabedrijf zwak-alcoholische dranken schenken en verkopen? Dan heeft u een ontheffing nodig van de gemeente.

Log veilig in met DigiD om te laten zien wie u bent. Lees meer over DigiD.

U vraagt online een alcoholwet ontheffing artikel 35 aan op één van de volgende wijzen:

  • U kunt, na inloggen met DigiD,  online een ontheffing invullen en aanvragen.
  • U kunt een PDF formulier ontheffing alcoholwet artikel 35 downloaden, printen, invullen en aan ons opsturen.

Op een evenement mogen uitsluitend zwak-alcoholhoudende dranken worden verstrekt zoals bier en wijn met een maximum alcoholpercentage tot 15%. Het is verboden om sterke drank te verstrekken. De persoon die de leiding heeft over het alcohol schenken:

  • is minimaal 21 jaar;
  • is van goed gedrag;
  • en beschikt over voldoende kennis en inzicht met betrekking tot sociale hygiëne.

Er mag geen alcohol verkocht worden aan personen jonger dan 18 jaar. Wilt u alcohol schenken op een besloten feest? Dan hoeft u geen alcoholwetvergunning of ontheffing aan te vragen.

Dit kost € 113,70.

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt. Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

De ontheffing kan voor maximaal 12 aaneengesloten dagen verleend worden. Tijdens de periode waarvoor de ontheffing is verleend moet er altijd een leidinggevende aanwezig zijn die in de ontheffing wordt genoemd.

Let op: U moet voor het organiseren van een evenement ook nog een evenementenvergunning bij ons aanvragen.

Iedereen (dus ook een niet-horecaondernemer) kan een ontheffing aanvragen als het gaat om een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard. U kunt de ontheffing aanvragen voor een aaneengesloten periode van maximaal 12 dagen.