Vooroverleg (conceptaanvraag bouwplan)

Als u een bouwplan heeft en twijfelt of u dit mag uitvoeren, dan kunt u een conceptaanvraag indienen. De gemeente kijkt dan met u mee naar de haalbaarheid van uw plan. Hiervoor toetsen wij uw plan aan de regels van het bestemmingsplan en de regels die gelden voor het uiterlijk van het bouwwerk (welstandseisen). Zo kunt u kosten voor eventuele wijzigingen van uw plan besparen en uw definitieve aanvraag kan dan sneller worden behandeld. Als u dit wilt vraagt u via het Omgevingsloket een vooroverleg aan.

Als u een vooroverleg wilt aanvragen, vult u het Omgevingsloket in alsof u een vergunning aanvraagt. U zet daarvoor de volgende stappen:

 • Kies voor de juiste kolom, afhankelijk van of u als particulier of voor een bedrijf iets wilt aanvragen.
 • Klik op ‘ik wil een vergunning aanvragen’.
 • Klik op de oranje knop ‘aanvraag/melding’.
 • Log in op de wijze waarop u wilt inloggen.
 • Vul op het formulier ‘nieuwe aanvraag/melding aanmaken’ een naam (bijvoorbeeld vooroverleg woningbouw) en een projectomschrijving (bijvoorbeeld de bouw van een nieuwe woning op perceel X) in en druk op de oranje knop om de aanvraag aan te maken.
 • Vul vervolgens de gevraagde persoonsgegevens in.
 • Vul vervolgens de gevraagde locatiegegevens in.
 • Vink de werkzaamheden aan die u wilt uitvoeren (bijvoorbeeld woning bouwen’).
 • Druk in het volgende scherm op specificeren en beantwoord de daarna gestelde vragen.
 • Controleert u welke bijlage u moet toevoegen door ‘naar bijlagen’ te gaan. Voor een vooroverleg zijn niet alle bijlagen nodig. Maar voegt u in ieder geval een duidelijke tekening in van wat u wilt gaan doen, eventueel aangevuld met foto’s van de huidige situatie.
 • Druk hierna op de oranje knop ‘vooroverleg’ en dien de aanvraag in.

Een conceptaanvraag kan alleen digitaal. Lukt het u niet om bij het Omgevingsloket alle gegevens en bijlagen mee te zenden die u wilt? Dan kunt u een vooroverleg ook aanvragen via ons eigen digitale e-formulier.

 

Voor het vooroverleg brengen wij doorgaans geen kosten in rekening. In een enkel geval is het nodig om advies in te winnen van een derde (bijvoorbeeld Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid of de Agrarische Beoordelingscommissie). De kosten die hiervoor in rekening worden gebracht, berekenen wij wel door. Ook kan een uitspraak van het college van burgemeester en wethouders nodig zijn. In dat geval wordt een bedrag van € 250,- in rekening gebracht.

Wij beoordelen uw conceptaanvraag. Wanneer wij voor deze beoordeling nog nadere informatie of documenten nodig hebben, nemen wij contact met u op. Bij het beoordelen toetsen wij uw plan aan het bestemmingsplan en de welstandseisen. Zo bekijken wij of een vergunning voor uw plan haalbaar is. Is uw plan niet haalbaar, dan adviseren wij u over mogelijke aanpassingen waarvoor wel een vergunning mogelijk is. Wij informeren u binnen 8 weken over de haalbaarheid van uw plan.

Complexere plannen worden op de intake- en omgevingstafel behandeld. Dit zijn vaak plannen waarbij de regelgeving waaraan getoetst moet worden complex is. Of uw plan complexer is, wordt door ons beoordeeld na indienen van uw conceptaanvraag. Op de pagina ‘Intake-en omgevingstafel’ leest u hier meer over.

Is uw plan eenvoudig en past het in de regels van het bestemmingsplan? Vraag dan direct een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket Online.