Verbouw monument

Voor de verbouwing of restauratie van een monument heeft u bijna altijd een omgevingsvergunning nodig. Of u een vergunning nodig heeft, controleert u via het Omgevingsloket. Ook kunt u daar direct een vergunning aanvragen.

Ja. Als u een verbouw plan heeft en twijfelt of u deze mag uitvoeren, dan kunt u dit eerst aan ons voorleggen voordat u een aanvraag indient. Voor een conceptverzoek betaalt u wel leges. Deze worden deels verrekend wanneer u een omgevingsvergunning aanvraagt (die niet afwijkt van wat in uw conceptverzoek is behandeld). Zo kunt u kosten voor eventuele wijzigingen van uw plan besparen en uw aanvraag kan dan sneller worden behandeld. Als u dit wilt vraagt u via het Omgevingsloket een ‘conceptverzoek’ aan. De gemeente kijkt dan met u mee naar de haalbaarheid van uw conceptplan. Wij toetsen uw aanvraag dan aan de regels van het omgevingsplan en de regels voor het uiterlijk aanzien van een bouwwerk.

De behandeling van een omgevingsvergunning is niet gratis. De kosten die wij voor behandeling in rekening brengen, heten leges. De kosten van de uit te voeren activiteit bepalen hoeveel leges u moet betalen. In onze legesverordening kunt u nakijken hoeveel leges in rekening worden gebracht.

Wij beoordelen of wij u een vergunning kunnen verlenen. Hoe wij dit doen ziet u uitgebreid op de pagina ‘monumenten‘. U ontvangt hierover doorgaans binnen 8 weken bericht. Wij kunnen deze periode eenmalig verlengen met 6 weken. Wij berichten u dan tijdig over deze verlenging. Ook kunnen wij bepaalde voorschriften verbinden aan de vergunning. Aan deze voorschriften moet u zich houden.