Omgevingsplan

Met de komst van de Omgevingswet op 1 januari 2024 bestaan er geen bestemmingsplannen meer. Alle bestaande vastgestelde bestemmingsplannen en de vastgestelde bestemmingsplannen die voor 1 januari 2024 in ontwerp ter inzage zijn gelegd maken onderdeel uit van het omgevingsplan.

In het omgevingsplan staan algemene regels van de gemeente voor de fysieke leefomgeving. De omgeving waar u in woont, werkt en uw vrije tijd doorbrengt. Het omgevingsplan maakt duidelijk welke ontwikkelingen en initiatieven mogelijk zijn binnen een gebied. Iedere gemeente heeft één omgevingsplan onder de Omgevingswet.

Dit omgevingsplan is nu nog tijdelijk. Dit moet opgebouwd worden voor het hele grondgebied van een gemeente. Uiterlijk in 2032 heeft elke gemeente haar omgevingsplan klaar.

In de omgevingsvisie zegt de gemeente hoe zij het leefgebied wil ontwikkelen en beschermen. Deze keuzes werkt zij uit in haar omgevingsplan. De gemeente kan per gebied aangeven welke activiteiten wel of niet zijn toegestaan, bijvoorbeeld wonen, recreatie of bedrijvigheid.

U kunt een aanvraag indienen via het Omgevingsloket. Er zijn 2 mogelijkheden:

  • Aanvragen van een omgevingsvergunning met een buitenplanse afwijking;
  • Indienen van een verzoek voor het wijzigen van het omgevingsplan.

U kunt een aanvraag indienen via het Omgevingsloket. Er zijn 2 mogelijkheden:

  • Aanvragen van een omgevingsvergunning met een buitenplanse afwijking;
  • Indienen van een verzoek voor het wijzigen van het omgevingsplan.

Iedereen heeft inspraak in een omgevingsplan. Op de landelijke website vindt u ook de status van een wijziging van het omgevingsplan (ontwerp of vastgesteld)

Wilt u weten welke functie een gebied heeft, omdat u bijvoorbeeld een huis koopt of een bedrijf wilt starten? Op de website van het Omgevingsloket kunt u via het adres de regels voor een bepaalde locatie bekijken. Het omgevingsplan geeft daarmee antwoord op vragen als:

  • Mag er gebouwd of verbouwd worden?
  • Mogen bedrijven zich hier vestigen?
  • Hoe mag een stuk grond gebruikt worden?
  • Mogen er wegen aangelegd worden?
  • Welke milieuregels gelden er?

Wilt u (ver)bouwen of uw terrein anders gebruiken en voldoet uw plan niet aan het omgevingsplan? In sommige gevallen is het mogelijk om van het omgevingsplan af te wijken of deze te wijzigen. Als u van het omgevingsplan wilt afwijken, dan moet u een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘strijdig gebruik’ aanvragen. U kunt dit doen via het Omgevingsloket. Het Omgevingsloket geeft aan welke gegevens en documenten u moet meesturen met uw aanvraag.

  • Als u een aanvraag indient, dan moet u goed kunnen onderbouwen dat uw plan past in de omgeving en een bijdrage levert aan de Hoeksche Waard. Wij raden u daarom aan in dat geval eerst een conceptverzoek aan te vragen. Lees meer op de pagina ‘Conceptverzoek (conceptaanvraag bouwplan)‘.