Flitsvergunning

Wilt u een aanvraag omgevingsvergunning indienen? Dan is het in een aantal gevallen mogelijk om dit via een versnelde vergunningsprocedure te doen. Dan krijgt u vaak al binnen 10 werkdagen een beslissing op uw aanvraag.

Uw aanvraag moet dan wel aan de onderstaande voorwaarden voldoen. En u moet het woord ‘flits’ in de onderwerpregel van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning vermelden.

Voor welke gevallen kan ik een flitsvergunning aanvragen?

Voor de volgende werkzaamheden kunt u een flitsvergunning aanvragen::

 • Het plaatsen van een bijgebouw, overkapping of erfafscheiding in uw tuin;
 • Het plaatsen van een dakkapel of dakopbouw;
 • Het realiseren van een in-/uitrit;
 • Het wijzigen van een kozijn of gevel;
 • Het plaatsen van een damwand of beschoeiing.

Uw aanvraag komt in aanmerking voor een flitsvergunning als het voldoet aan de volgende voorwaarden:

Uw aanvraag is volledig als u daarbij direct de voor uw plan benodigde documenten en gegevens aanlevert. Voor het plaatsen van een bijgebouw of overkapping zijn dat:

 • Een volledig ingevuld digitaal aanvraagformulier via het omgevingsloket
 • Bouwtechnische tekeningen van de bestaande en nieuwe situatie met daarop:
  • De (kadastrale) situatie
  • De gevels
  • De doorsnede(n)
  • Constructie principe
  • Plattegrond(en) inclusief vloeroppervlakte (in m2) en inhoud (in m3)
 • Gezichtsbepalende details
 • Overzicht van kleuren en materialen
 • Foto’s van het betreffende pand en de omgeving

Alle aangeleverde tekeningen moeten op schaal zijn en voorzien zijn van maatvoering.

Uw aanvraag is volledig als u daarbij direct de voor uw plan benodigde documenten en gegevens aanlevert. Voor het plaatsen van een erf- of perceelafscheiding zijn dat:

 • Een volledig ingevuld digitaal aanvraagformulier via het omgevingsloket
 • Tekening van de (kadastrale) situatie met de locatie van plaatsing
 • Aanzicht(en)
 • Foto’s van de locatie en de omgeving

Alle aangeleverde tekeningen moeten op schaal zijn en voorzien zijn van maatvoering.

Uw aanvraag is volledig als u daarbij direct de voor uw plan benodigde documenten en gegevens aanlevert. Voor het plaatsen van een dakkapel/-opbouw  zijn dat:

 • Een volledig ingevuld digitaal aanvraagformulier via het omgevingsloket
 • Bouwtechnische tekeningen van de bestaande en nieuwe situatie met daarop:
  • De (kadastrale) situatie
  • De gevels
  • De doorsnede(n)
  • Constructie principe
  • Plattegrond(en) inclusief vloeroppervlakte (in m2) en inhoud (in m3)
 • Gezichtsbepalende details
 • Overzicht van kleuren en materialen
 • Foto’s van het betreffende pand en de omgeving
 • Isolatiewaarde(n) en ventilatiegegevens
 • Detaillering draaiende delen

Alle aangeleverde tekeningen moeten op schaal zijn en voorzien zijn van maatvoering.

Uw aanvraag is volledig als u daarbij direct de voor uw plan benodigde documenten en gegevens aanlevert. Voor het realiseren van een in-/uitrit zijn dat:

 • Een volledig ingevuld digitaal aanvraagformulier via het omgevingsloket
 • Tekening van de (kadastrale) situatie met de locatie van aanleg en eventuele obstakels
 • Foto’s van de locatie en de omgeving

Alle aangeleverde tekeningen moeten op schaal zijn en voorzien zijn van maatvoering.

Uw aanvraag is volledig als u daarbij direct de voor uw plan benodigde documenten en gegevens aanlevert. Voor het wijzigen van een kozijn/gevel zijn dat:

 • Een volledig ingevuld digitaal aanvraagformulier via het omgevingsloket
 • Bouwtechnische tekeningen van de bestaande en nieuwe situatie met daarop:
  • De (kadastrale) situatie
  • De gevels
  • De doorsnede(n)
  • Plattegrond(en) inclusief vloeroppervlakte (in m2) en inhoud (in m3)
 • Gezichtsbepalende details
 • Overzicht van kleuren en materialen
 • Foto’s van het betreffende pand en de omgeving
 • Isolatiewaarde(n) en ventilatiegegevens
 • Detaillering draaiende delen

Alle aangeleverde tekeningen moeten op schaal zijn en voorzien zijn van maatvoering.

Uw aanvraag is volledig als u daarbij direct de voor uw plan benodigde documenten en gegevens aanlevert. Voor het plaatsen van een damwand of beschoeiing zijn dat:

 • Een volledig ingevuld digitaal aanvraagformulier via het omgevingsloket
 • Bouwtechnische tekeningen van de bestaande en nieuwe situatie met daarop:
  • De (kadastrale) situatie inclusief locatie damwand / beschoeiing
  • Aanzicht(en)
  • De doorsnede(n)
 • Gezichtsbepalende details incl. constructie principe
 • Overzicht van kleuren en materialen
 • Foto’s van de locatie en de omgeving

Alle aangeleverde tekeningen moeten op schaal zijn en voorzien zijn van maatvoering.

 1. Na indienen van de aanvraag ontvangt u een ontvangstbevestiging en wij publiceren uw aanvraag op de website van de Overheid.
 2. Wij kijken of uw aanvraag volledig is en of uw aanvraag voor een flitsvergunning in aanmerking komt.
 3. Ontbreken er documenten, dan ontvangt u een brief met het verzoek om aanvullende gegevens in te leveren. In dit geval behandelen we uw aanvraag verder via de reguliere procedure van 8 weken.
 4. Als uw aanvraag volledig is, beoordelen wij uw aanvraag inhoudelijk door te toetsen aan de daarvoor geldende regelgeving. Wij streven ernaar deze beoordeling binnen 10 werkdagen te verrichten.
 5. Tijdens of na beoordeling laten wij u weten of er wel of niet een omgevingsvergunning wordt verleend.
 6. Hierna ontvangt u een brief met de vergunning/weigering en de leges die voor de behandeling van uw aanvraag verschuldigd zijn. De leges voor de flitsvergunning zijn gelijk aan de leges van een reguliere vergunning. Wij publiceren ons besluit ook op de website van de Overheid.
 7. Wij kunnen bepaalde voorschriften verbinden aan de vergunning. Aan deze voorschriften moet u zich houden als u uw plan uitvoert.
 8. Let er op dat omwonenden bezwaar kunnen hebben tegen het verlenen van een vergunning. Voor een flitsvergunning staan dezelfde rechtsmiddelen open als voor een reguliere vergunningsprocedure. Wij adviseren u dan ook om omwonenden tijdig te informeren over uw plannen. De ervaring leert dat hiermee veel bezwaarprocedures worden voorkomen.