Bouw start en gereed melden

Als u een vergunning is verleend voor het bouwen van een bouwwerk, dan staan daar voorschriften in waar u zich aan moet houden. Eén van deze voorschriften verplicht u de start en het gereedkomen van de bouwwerkzaamheden te melden bij de gemeente. Hierdoor kan de gemeente toezicht houden op de bouw.

Wilt u de start van bouwwerkzaamheden melden? Vul dan het meldingsformulier ‘start bouw melden’ in en mail dit naar teamtoezichtenhandhaving@gemeentehw.nl.

Wilt u de gereedmelding van bouwwerkzaamheden melden? Vul dan het meldingsformulier ‘gereedmelding bouw’ in en mail dit naar teamtoezichtenhandhaving@gemeentehw.nl.

Wij willen graag weten:

  • Uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en mailadres);
  • Locatie van de werkzaamheden;
  • Kenmerk en datum verleende vergunning;
  • Start- of einddatum van de werkzaamheden.

Voor het melden van de start van de bouw kunt u gebruik maken van ons formulier start bouw melden. Voor het gereed melden van de werkzaamheden kan u gebruik maken van ons formulier gereed melding.