Bouw start en gereed melden

Als u een vergunning is verleend voor het bouwen van een bouwwerk, dan staan daar voorschriften in waar u zich aan moet houden. Eén van deze voorschriften verplicht u de start en het gereedkomen van de bouwwerkzaamheden te melden bij de gemeente. Hierdoor kan de gemeente toezicht houden op de bouw.

Wilt u de start van bouwwerkzaamheden melden? Vul dan het meldingsformulier ‘start bouw melden’ in en mail dit naar teamtoezichtenhandhaving@gemeentehw.nl.

Wilt u de gereedmelding van bouwwerkzaamheden melden? Vul dan het meldingsformulier ‘gereedmelding bouw’ in en mail dit naar teamtoezichtenhandhaving@gemeentehw.nl.

Bouwt u op basis van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen met een kwaliteitsborger, overleg dan met de borger wie wanneer de meldingen naar de gemeente verzorgt. Van de kwaliteitsborger verwachten we een melding start bouw en aan het eind van de bouw, 2 weken voor ingebruikname van het bouwwerk, een opleverdossier. Wordt er geen opleverdossier ingediend, dan mag het bouwwerk niet in gebruik worden genomen.

Wij willen graag weten:

  • Uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en mailadres);
  • Locatie van de werkzaamheden;
  • Kenmerk en datum verleende vergunning;
  • Start- of einddatum van de werkzaamheden.

Voor het melden van de start van de bouw kunt u gebruik maken van ons formulier start bouw melden. Voor het gereed melden van de werkzaamheden kan u gebruik maken van ons formulier gereed melding.