Bouwbord, container of steiger plaatsen

Het kan nodig zijn om tijdelijk een bouwkeet, bouwbord, steiger of andere constructie te plaatsen als u gaat bouwen. U heeft hiervoor geen vergunning nodig als de constructie geplaatst wordt op of in de directe nabijheid van de bouwlocatie. De constructie moet dan wel functioneel zijn voor de bouw(werkzaamheden). Twijfelt u of uw constructie mag worden geplaatst? Doe dan een vergunningcheck via het Omgevingsloket Online.

De constructies die nodig zijn voor de bouw kunnen tijdelijk, gedurende de periode van het werk, worden geplaatst. Direct na het beëindigen van het werk, moeten zij weer worden verwijderd.

Een tijdelijke woonunit kan niet vergunningsvrij worden geplaatst. Deze wordt niet gezien als een constructie die nodig is voor de bouw(werkzaamheden). Daarom gelden er andere regels voor het plaatsen ervan. Wilt u weten welke vergunning u nodig heeft voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit? Doe de vergunningcheck via het Omgevingsloket Online. Een vergunning voor een tijdelijke woonunit wordt overigens alleen verleend als er een vergunning is verkregen voor nieuwbouw of ingrijpende verbouwing van de hoofdwoning. Verder moet de woonunit zijn gesitueerd op hetzelfde perceel, in de onmiddellijke nabijheid van de bouwlocatie van de hoofdwoning en mag de plaatsing niet leiden tot aantasting van de privacy van omwonenden.