Kennisgeving incidentele festiviteit

Als horecabedrijf, (sport)vereniging en recreatie-inrichting moet u voldoen aan bepaalde geluidsnormen. Daarnaast gelden er regels voor tijdstippen waarop verlichting bij sportvelden aan mag zijn. Deze normen zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit.

Organiseert u een activiteit op eigen terrein waarbij u de geluidsnormen overschrijdt of waarbij u de sportverlichting langer laat branden? Dan moet u dit vooraf als een incidentele festiviteit bij ons melden. Het formulier stuurt u per mail of post naar ons toe.

Als u een activiteit zoals een optreden van een live band of dj wilt organiseren in bijvoorbeeld uw café of clubgebouw of de verlichting langer aan wilt houden ten behoeve van sportactiviteiten dan moet u dit bij ons melden. Het is een inrichting toegestaan op maximaal 10 dagen per kalenderjaar incidentele festiviteiten te houden. De houder van de inrichting moet ten minste twee weken voor de aanvang van de festiviteit daarvan melding hebben gedaan aan het college.

  • Het feest valt niet onder de normale activiteiten van het bedrijf.
  • Het kan zijn dat de geluidvoorschriften worden overtreden. Met de melding mag u ook de veldverlichting voor sportactiviteiten langer aanhouden dan is toegestaan.
  • U kunt maximaal 10 maal per jaar een dergelijke festiviteit melden.

U ontvangt zo snel mogelijk een inhoudelijk antwoord.