Geocaching

In Nederland is geocaching, het schat zoeken met GPS aan de hand van geografische coördinaten, een snelgroeiende recreatieve activiteit. Ook in de gemeente Hoeksche Waard zijn steeds meer caches (schatten) geplaatst, gezocht en gevonden. De gemeente Hoeksche Waard staat open voor deze leuke en sportieve activiteit, maar wil voorkomen dat er overlast en onveilige situaties ontstaan in het openbare gebied, wijken of de natuur.

Op de website van Geocaching staan de richtlijnen voor het plaatsen van en zoeken naar geocaches. Wij onderschrijven deze richtlijnen voor het grondgebied dat wij in eigendom en beheer hebben. Daarnaast zijn er door ons nog een paar aanvullende voorwaarden voor het plaatsen van caches opgesteld.

Voor het plaatsen van een cache (een doosje of kistje) is geen vergunning of ontheffing nodig. Wij hebben echter wel een aantal voorwaarden opgesteld.

Op de website van Geocaching staan de richtlijnen voor het plaatsen van en zoeken naar geocaches. Wij onderschrijven deze richtlijnen voor het grondgebied dat wij in eigendom en beheer hebben. Daarnaast zijn er door ons nog een paar aanvullende voorwaarden opgesteld.

Aanvullende voorwaarden

  • Er mogen geen caches op of aan gemeentelijke bomen worden aangebracht;
  • Gemeente Hoeksche Waard houdt bij het uitvoeren van haar taken geen rekening met de aanwezigheid van de cache. De gemeente kan en mag een cache (laten) weghalen als blijkt dat deze schade of overlast geeft. De eigenaar van de cache kan de gemeente hierop niet aanspreken of aansprakelijk stellen;
  • Er mag geen schade of hinder veroorzaakt worden aan de natuur of aan gemeentelijke eigendommen;
  • De locatie van de cache is te bereiken via de openbare weg of openbare paden;
  • Een cache mag geen nadelig effect hebben op de verkeersveiligheid. Bijvoorbeeld leesbaarheid verkeersborden en overzichtelijkheid uitzichtpunten of veiligheid speeltoestellen. Ook mag het geen nadelig effect hebben op de bruikbaarheid (bijvoorbeeld begaanbaarheid van wegen en speelvelden) en de netheid (bijvoorbeeld de cache oogt rommelig of het aanbrengen van de cache schaadt de inrichting) van het gemeentelijke gebied of de materialen die daar in staan.
  • Er mag niet met gereedschap diep in gemeentegrond gegraven worden;
  • Een particulier terrein waarop gebouwen staan en waarin mensen verblijven (zoals een woning, school of bedrijf) mag geen overlast hebben van het geocachen;
  • Het is niet toegestaan een cache te plaatsen op speelplaatsen, begraafplaatsen, schoolpleinen en op minder dan 10 meter van de (drukke) invalswegen zoals de N217.
  • Er mag geen markering op de weg worden aangebracht;
  • De persoon die de cache aanbrengt is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar cache. Met de plaatsing van een cache ontziet de eigenaar gemeente Hoeksche Waard van iedere aansprakelijkheid die als gevolg van het plaatsen, zoeken of vinden van de cache kan ontstaan.

 

In Nederland is geocaching, het schatzoeken met GPS aan de hand van geografische coördinaten, een snelgroeiende recreatieve activiteit. Ook in de gemeente Hoeksche Waard zijn steeds meer caches (schatten) geplaatst, gezocht en gevonden. De gemeente Hoeksche Waard staat open voor deze leuke en sportieve activiteit, maar wil voorkomen dat er overlast en onveilige situaties ontstaan in het openbare gebied, wijken of de natuur.

Als u twijfelt over het eigendom van de grond waar u de cache wilt plaatsen, neem dan contact op met ons.