Hoeksche Waard Zuidrand

In 2013 en 2014 is het pilotproject ‘Hoeksche Waardenmakerij aan de zuidrand van de delta’ uitgevoerd. De Hoeksche Waardenmakerij staat voor een nieuwe, creatieve manier van gebiedsontwikkeling. Het is een project waarin overheden, maatschappelijke organisaties en ondernemers samenwerken aan gebiedsontwikkeling. Het doel was om deze nieuwe manier van gebiedsontwikkeling in de praktijk te brengen. Dit pilotproject is met succes uitgevoerd. Hoeksche Waardenmakerij geldt inmiddels voor het hele eiland. In 2015 en 2016 is gewerkt aan waardenketens voor de noordrand van de Hoeksche Waard.

Centraal in deze vorm van gebiedsontwikkeling staan (lokale) initiatiefnemers die met hun initiatief meerwaarde gaan creëren op ons prachtige eiland. Alle lessen zijn gebundeld in het ‘Werkboek Hoeksche Waardenmakerij’. De aanpak is omarmd door de Hoeksche Waardse gemeenten. Veel ondernemers zijn nog steeds betrokken.

Om de individuele initiatieven nog kansrijker te maken, werden deze gebundeld in vijf waardenketens. Deze ketens spreken tot de verbeelding en bieden door samenwerking meerwaarde aan de individuele initiatieven.

Een ‘waardenketen’ is in de Hoeksche Waardenmakerij een samenhangende groep initiatieven die elkaar onderling versterkt en die in stappen in de tijd waarde toevoegt. Dat kunnen commerciële initiatieven zijn, maar ook maatschappelijke. In een waardenketen worden producten, klanten en personeel uitgewisseld en maken de afzonderlijke producten van ondernemende mensen een gezamenlijk product. Dat kan bijvoorbeeld een toeristisch arrangement zijn, een voorzieningenpalet of een assortiment streekproducten.

Elke waardenketen kent een eigen klant- of doelgroep, heeft een eigen verhaallijn en motief en vraagt om eigen condities voor (verdere) realisatie.

Waardenketens in de zuidrand

Hoeksche Waardenmakerij is een bepaalde manier van werken. Die gaat door: initiatiefnemers kunnen zich blijven melden en aansluiten bij de bestaande waardenketens of ze vormen nieuwe waardenketens. Ga voor uitgebreide informatie over Hoeksche Waardenmakerij naar de website van Hoeksche Waardenmakerij.