Wateroverlast

De meeste gebieden in onze regio liggen zo laag dat ze bij een dijkdoorbraak zeer snel en diep onder water komen te staan. Houdt u het droog? Kijk eens op de website van ‘Overstroom Ik’.

U kunt wateroverlast niet altijd voorkomen, maar u kunt wel rekening houden met de volgende zaken:

  • houdt rioolputten vrij van bladeren en ander vuil, dit voorkomt verstoppingen;
  • loop niet door plassen waarvan u de bodem niet kunt zien;
  • wanneer u ziet dat de putdeksels weg worden gedrukt, probeer dan de locatie af te zetten, zodat er geen ongelukken kunnen gebeuren;
  • zorg dat elektrische apparatuur niet nat kan worden, of sluit de elektra af.

Als er direct gevaar is voor mens of dier, bel dan 112. In overige gevallen kunt u contact opnemen met gemeente Hoeksche Waard of Waterschap Hollandse Delta. Kijk hiervoor op de website van Waterschap Hollandse Delta.