Storing riool

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer en onderhoud van het gemeentelijk rioolstelsel in het openbaar gebied. Voor het gedeelte van de riolering dat in uw eigen grond ligt bent u zelf verantwoordelijk. Op onderstaand plaatje is dit zichtbaar gemaakt. Alles wat daarbuiten ligt is de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Een uitzondering hierop is de gemeentelijke drukriolering die op het perceel aanwezig is. Hier is de gemeente verantwoordelijk vanaf het minigemaal dat hierop is aangesloten wanneer deze in eigendom is van de gemeente.

In sommige gevallen zijn het gemaal en de hierop aangesloten leidingen niet in eigendom van de gemeente, u moet dan zelf voor onderhoud en reparatie zorgen.

Heeft u klachten door rioolverstopping op eigen terrein? Water- of stankoverlast? Een rioolaansluiting in of om het huis raakt weleens verstopt. Komt het water dat u op de eerste verdieping wegspoelt op de begane grond weer uit een putje of het toilet? Spoelt de wc niet goed door? Dan is het riool onder uw huis of in uw tuin waarschijnlijk verstopt.

Veel mensen laten dit probleem oplossen door een loodgieter. Als de loodgieter vaststelt dat de verstopping op gemeentegrond is, neem dan contact op met de gemeente of meld dit via Fixi. Mogelijk kunt u de kosten van de loodgieter door de gemeente (eenmalig) vergoed krijgen. Het is dan wel van belang dat u de loodgieter een video-inspectie laat uitvoeren. Hiermee wordt de verstopping, en mogelijke gebreken, in beeld gebracht. Daarnaast is het van belang dat u ook de locatie van de verstopping op straat aanduidt door middel van verf, een krijtstreep of op een andere manier en maak er ook een foto van. De videobeelden en foto zendt u naar de gemeente. De gemeente beoordeelt daarna deze beelden.

Als u niet direct een loodgieter in wilt schakelen, dan kunt u ook het ontstoppingsputje in de tuin opzoeken. Dit putje, of ontstoppingsstuk, bevindt zich doorgaans vlakbij de erfgrens. Als deze nabij de erfgrens vol staat met water, dan bevindt de verstopping zich verderop op gemeentegrond, neem dan contact op met de gemeente of meld dit via Fixi. Als het putje leeg is, dan bevindt de verstopping zich in de leiding op eigen terrein nog vóór het putje.

Heeft u schade in huis opgelopen door een storing of gebrek van de riolering op gemeentegrond? U kunt ons in dat geval aansprakelijk stellen. Dit doet u door een e-mail te sturen naar info@gemeentehw.nl met als onderwerp ‘aansprakelijkstelling rioolkosten’.  In deze e-mail vermeldt u ook uw persoonlijke gegevens. Daarnaast stuurt u in de bijlagen de volgende aan de schade gerelateerde documenten mee: facturen, foto’s en andere bewijzen. Wij beoordelen dan uw aansprakelijkstelling. Een vergoeding is afhankelijk van de situatie op uw terrein en de oorzaak van de verstopping.

Let op: Als de verstopping is ontstaan door onjuist rioolgebruik (door bijvoorbeeld vet of doekjes) zijn de kosten wel voor de bewoner ondanks dat de verstopping op gemeentegrond is. In dat geval kan de gemeente niet aansprakelijk worden gesteld.

Zit het probleem in het openbare riool buiten uw eigen grond? Neem dan contact op met de gemeente. Een melding doet u via de Fixi-link rechts op deze pagina. Bij spoed adviseren wij u de melding altijd telefonisch te doen. Bel tijdens kantooruren 14 0186 of 088 – 647 36 47. Buiten kantooruren kunt u ons bij spoed bereiken via telefoonnummer 088 – 647 17 50.

Ook onderstaande situaties meldt u telefonisch bij de gemeente:

  • Verstopte straatkolk of water op straat.
  • Storing aan een pompgemaal. Dit ziet u aan een brandende rode lamp op de kast.
  • Rioolverstoppingen van het hoofdriool. Wanneer niet alleen u maar ook meerdere buren een probleem hebben met de riolering is er mogelijk een probleem met de gemeentelijke riolering.
  • Verzakkingen van de weg. Dit kan een teken zijn van een kapot riool onder de weg.
  • Verstopte duiker.

Woont u in het buitengebied, dan bent u waarschijnlijk aangesloten op de drukriolering. Bij een storing van de pompkast (rode lamp brandt), kunt u direct contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 36 47. Buiten kantooruren kunt u ons bij spoed bereiken via telefoonnummer 088 – 647 17 50.

 

Kies bij voorkeur voor een plaatselijke ondernemer als u een loodgieter of ontstoppingsbedrijf zoekt. Hiermee voorkomt u hoge voorrijkosten. Ook levert zoeken via Google niet altijd het meest deskundige of goedkoopste bedrijf op. Door een plaatselijke ondernemer te kiezen voorkomt u een hoge rekening en wordt het probleem goed verholpen.

Pas op!

Bent u op zoek naar een loodgieter of een ontstoppingsbedrijf? Let dan goed op met wie u zaken doet. Het is de laatste tijd helaas meerdere malen voorgekomen dat inwoners een onverwacht hoge rekening moesten betalen voor dit soort werkzaamheden. In plaats van een paar honderd euro moesten zij meer dan € 1.000 betalen. Zoeken op het internet levert niet altijd het meest deskundige of goedkoopste bedrijf op. Er wordt geadverteerd met lage voorrijkosten, maar uiteindelijk krijgen mensen een hele hoge rekening gepresenteerd én is vaak het probleem niet opgelost. Kiest u voor een (lokale) ondernemer, benader deze dan altijd via zijn eigen website of rechtstreekse telefoonnummer.