Betoging op openbare plaats

Een betoging of manifestatie is een groep mensen die in het openbaar bij elkaar komt. Een betoging kan op elke openbare plaats gehouden worden in de vorm van een demonstratie, vergadering of andere bijeenkomst.

Wanneer u een demonstratie, betoging of een manifestatie wilt organiseren op een openbare plaats, dan moet u hiervan minimaal 48 uur van te voren schriftelijk melding doen bij de gemeente. Aan deze melding kan de burgemeester voorschriften of beperkingen verbinden om ervoor te zorgen dat de activiteit ordelijk verloopt. In het uiterste geval kan de burgemeester de activiteit verbieden. De burgemeester kan tijdens de betoging aanwijzingen of opdracht geven de manifestatie te beƫindigen of uiteen te gaan. Dit indien in strijd wordt gehandeld met een voorschrift, beperking of aanwijzing en/of ter bescherming van de volksgezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.
Voor informatie kunt u de Wet openbare manifestatie raadplegen en de Algemene Plaatselijke Verordening Hoeksche Waard bekijken.

U meldt uw demonstratie, betoging of manifestatie minimaal 48 uur van te voren schriftelijk bij de gemeente. De volgende informatie moet in deze schriftelijke kennisgeving worden vermeld:

  1. Naam, adres van degene die de betoging houdt.
  2. Het doel van de betoging.
  3. Datum waarop de betoging wordt gehouden.
  4. Tijdstip van aanvang en beƫindiging van de betoging.
  5. Plaats en zover van toepassing de route van de betoging.
  6. Maatregelen die degene die de betoging houdt zal treffen om een regelmatig verloop te bevorderen.

Aan het doen van deze melding zijn geen kosten verbonden.