Watervergunning

Werkt u in oppervlaktewater (sloten, plassen, vijvers, kanalen, meren, beken en rivieren) of met grondwater? Dan moet u dit melden. Gaat u afvalwater lozen op oppervlaktewater, grondwater onttrekken, een waterberging aanleggen of water dempen? Of gaat u bouwen bij een snelweg, viaduct, tunnel, brug, vaarweg of dijk? Dan heeft u een watervergunning nodig. Via het Omgevingsloket kunt u controleren of een vergunning of melding nodig is. Als blijkt dat dit nodig is, dan kunt u daar ook direct een vergunning aanvragen of melding indienen.

U kunt het beste een vergunningscheck via het Omgevingsloket doen. Een vergunning is in ieder geval nodig wanneer u:

 • een steiger aanlegt;
 • grondwater verwijdert;
 • water dicht maakt, zoals bij het dempen van een sloot;
 • gaat bouwen op, aan of in de buurt van een dijk, gemaal of waterbergingsgebied;
 • een evenement op het water organiseert;
 • een damwand of beschoeiing plaatst.

De procedure is afhankelijk van de activiteit die u gaat uitvoeren. Een melding moet u minimaal 8 weken doen voordat u wilt starten met de werkzaamheden. Na uw melding krijgt u bericht van ontvangst. Dit kan van de gemeente, provincie of het waterschap zijn.

De behandeling van een aanvraag om een watervergunning kan 6 maanden duren. Vraagt u deze daarom tijdig aan. De aanvraag wordt behandeld door het Waterschap Hollandse Delta. Kijkt u daarom op de website van het Waterschap voor meer informatie over de behandeling van uw aanvraag. Ook kunt u contact met hen opnemen voor meer informatie over dit onderwerp.

Als u een watervergunning wilt aanvragen, vult u de volgende stappen in het Omgevingsloket in:

 • Kies voor de juiste kolom, afhankelijk van of u als particulier of voor een bedrijf iets wilt aanvragen.
 • Klik op ‘ik wil een vergunning aanvragen’.
 • Klik op de oranje knop ‘aanvraag/melding’.
 • Log in op de wijze waarop u wilt inloggen.
 • Vul op het formulier ‘nieuwe aanvraag/melding aanmaken’ een naam (bijvoorbeeld aanleg steiger) en een projectomschrijving (bijvoorbeeld de bouw van een nieuwe stijger op locatie X) in en druk op de oranje knop om de aanvraag aan te maken.
 • Vul vervolgens de gevraagde persoonsgegevens in.
 • Vul vervolgens de gevraagde locatiegegevens in.
 • Bij de werkzaamheden klikt u op ‘volgende’ totdat u ‘werkzaamheden binnen de watervergunning’ ziet staan. U vinkt daar de werkzaamheden aan die u wilt uitvoeren (bijvoorbeeld ‘steiger of vlonder bouwen’).
 • Druk in het volgende scherm op specificeren en beantwoord de daarna gestelde vragen.
 • Controleert u welke bijlage u moet toevoegen door ‘naar bijlagen’ te gaan.
 • Druk hierna op de oranje knop ‘indienen’ en dien de aanvraag in.