Verpachting agrarische gronden

Voornemen tot verpachting agrarische gronden (geliberaliseerd)

Gemeente Hoeksche Waard is voornemens om diverse percelen akkerbouw- en/of grasland opnieuw in geliberaliseerde pacht uit te geven. De looptijd van de huidige overeenkomsten eindigen uiterlijk zondag 31 december 2023. De uitgifte geschiedt voor de duur van 3 (oogst)jaren waarbij de gemeente zich het recht voorbehoud om percelen slechts eenmaal of tweemaal voor één (oogst)jaar in pacht uit te geven. De duur van de overeenkomst zal bij de inschrijving per perceel vermeld worden.

  • Voor bouwland is de pachtprijs € 1.200,- per hectare, kadastrale maat (prijspeil 2024);
  • Voor grasland is de pachtprijs € 900,- per hectare, kadastrale maat (prijspeil 2024).
Kadastraal Adres Grootte
G 261                   Sint Anthoniepolder Maasdam
Verpachting voor grasland

5.22.45 ha

G 266                   Sint Anthoniepolder Maasdam
Verpachting voor grasland
5.88.40 ha      
E 2003                 

Vaartweg Goudswaard
Verpachting voor akkerbouw
1 jaar

1.17.00 ha

Inschrijvingen voor de uit te geven percelen kunnen enkel en alleen worden aangeboden aan team Grondzaken van gemeente Hoeksche Waard. De inschrijving start op woensdag 6 december en sluit op dinsdag 19 december 2023. Inschrijvingen na de sluitingstermijn worden niet in behandeling genomen. Alleen inschrijvingen op de gemeentelijke inschrijfformulieren worden in behandeling genomen. Inschrijfformulieren en de richtlijnen verpachting agrarische percelen zijn tijdens de ter inzage legging verkrijgbaar op onze website of via team Grondzaken te bereiken via telefoonnummer 088 – 647 14 63.

Neem dan contact op met team Grondzaken via telefoonnummer 088 – 647 36 47 of stuur een e-mail naar administratie.grondzaken@gemeentehw.nl.