Subsidie Klimaatadaptatie

Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met extreem weer. Hevige regenbuien bijvoorbeeld, maar ook lange periodes van hitte en droogte zullen vaker voorkomen. Binnen de gemeente willen we ons goed voorbereiden op deze klimaatveranderingen en onze omgeving daar zoveel mogelijk voor inrichten. Dat wordt klimaatadaptatie genoemd.

Jaarlijks stelt gemeente Hoeksche Waard € 200.000,- aan subsidie beschikbaar voor het nemen van klimaatadaptatieve maatregelen. Met deze subsidie Klimaatadaptatie stimuleert de gemeente initiatieven, die de percelen van inwoners groener maken en beter bestand maken tegen extreem weer. Het gaat dan onder meer om maatregelen, die inwoners zelf kunnen nemen, om regenwater op het eigen terrein op te vangen, te gebruiken of te verwerken. De subsidie is alleen aan te vragen voor maatregelen, die genomen zijn vanaf 1 mei 2021.

Hoe vraag ik de subsidie aan?

U voert eerst de maatregelen uit. Daarna vraagt u door middel van het onderstaande online formulier een bijdrage aan. Binnen 8 weken hoort u of de subsidie wordt toegekend en hoeveel deze bedraagt.

Log veilig in met DigiD om te laten zien wie u bent. Lees meer over DigiD.

Bij de aanvraag stuurt u mee:

 • Een beschrijving van de door u genomen klimaatadaptatieve maatregelen.
 • Bewijzen van de kosten en de uitvoer van de maatregelen. Bijvoorbeeld: e-mails van opdrachtnemers, offertes, aankoopbewijzen.
 • Foto’s van de situatie in uw buitenruimte voor en de situatie na het nemen van de klimaatadaptatieve maatregelen.

Wij nemen alleen aanvragen in behandeling die volledig zijn. Dat wil zeggen dat de aanvraag alle hierboven beschreven stukken en informatie bevat.

Het gaat om maatregelen, die aantoonbaar een bijdrage leveren aan klimaatadaptatie in de Hoeksche Waard. In de uitvoeringsregeling Klimaatadaptatie zijn de volgende maatregelen opgenomen. U kunt voor de volgende acties subsidie aanvragen:

 • Het afkoppelen van de regenpijp en het bergen van water op het eigen terrein
 • Een bijdrage voor het aanleggen van een ‘groen’, bijvoorbeeld met sedum bedekt, dak of het aanleggen van extra groen oppervlak in plaats van verharding.
 • Stenen bodembedekking in de tuin vervangen door waterdoorlatende oplossingen of (inheemse) planten en het planten van inheemse bomen (minimaal 10 centimeter stamomtrek).

Het aanleggen van een groen dak

Een dak dat bedekt is met planten (een voorbeeld is sedum; kleine vetplantjes), heeft voor de bewoners of de gebruikers van het gebouw veel voordelen. Zo houdt een groen dak het gebouw in de zomer koeler en in de winter warmer dan een kaal plat dak. De vetplantjes van een sedumdak nemen bovendien veel fijnstof uit de lucht op, houden regenwater vast en 90% van de straling van de zon tegen.

Niet ieder dak is geschikt voor groenbedekking. We raden u aan om, voordat u de subsidie gaat aanvragen, de volgende stappen te doorlopen:

 1. Laat een gecertificeerd bureau beoordelen of uw dak en uw dakconstructie geschikt is voor de aanleg van een groen dak. Voor de aanleg van een groen dak met een dunne laag sedumplantjes zijn vrijwel alle platte en licht hellende daken geschikt.
 2. Vraag 1 of meerdere offertes aan bij gecertificeerde groendakbedrijven.
 3. Ga na of u een bouwvergunning nodig heeft.
 4. Vraag subsidie aan.

Het afkoppelen van de regenpijp en de opslag van water op het eigen terrein

Bij hevige regenbuien ontstaat het risico dat het riool overbelast raakt. Veel hemelwater is afkomstig van daken. Dit relatief schone regenwater is natuurlijk prima te gebruiken om bijvoorbeeld de tuin op een warme zomerdag mee te besproeien. Met deze subsidieregeling kunt u een bijdrage vragen voor de kosten voor het laten afkoppelen van de regenpijp van de riolering en het bergen van hemelwater op het eigen terrein. Het afgekoppelde dakoppervlak moet minimaal 25 vierkante meter (m2) bedragen. Om voor subsidie in aanmerking te komen voor het opslaan van regenwater op het eigen terrein, moet er minimaal 2.000 liter (ofwel 2 kubieke meter (m3)) water kunnen worden opgevangen.  

Verharding in de tuin vervangen door waterdoorlatende maatregelen of (inheemse) planten

Veel tuinen zijn voor een groot deel of soms helemaal betegeld. Dat is jammer, want een groene tuin biedt de bewoners veel voordelen. Verharding neemt veel warmte op en daardoor wordt het extra heet in de tuin wat hittestress kan veroorzaken. Groen in de tuin is verkoelend en houdt water vast. Dat heeft als voordeel dat het riool minder wordt belast met de afvoer van hemelwater en dat de grondwaterspiegel op een natuurlijke manier wordt aangevuld. Groene tuinen hoeven minder vaak te worden besproeid en zijn goed voor de diversiteit aan dieren en groen. Zeker als ze veel inheemse plantensoorten bevatten. Inheemse planten zijn planten, die van nature in Nederland en de Hoeksche Waard voorkomen.

Bekijk de lijst van inheemse planten

 1. De subsidie voor het afkoppelen van de regenpijp bedraagt € 5,- per vierkante meter (m2) afgekoppeld oppervlak, met een minimum van 25 m2.
 2. Als op het afgekoppelde oppervlak ook groenoppervlak wordt aangelegd, dan wordt de subsidie verhoogd met € 15,- per vierkante meter groenoppervlak.
 3. De subsidie voor het aanleggen van groen of waterdoorlatende verharding bedraagt € 10,- per vierkante meter (m2) groenoppervlak, met een minimum van 25 m2. U kunt voor vergroening alleen subsidie aanvragen als het aangelegde groenoppervlak verharding vervangt.
 4. Bovengenoemde oppervlakten mogen gecombineerd worden om te voldoen aan de minimum eis van 25 m2.
 5. Als op het aangelegde groenoppervlak één of meerdere inheemse bomen worden geplant, wordt de subsidieregeling verhoogd met € 50,- per inheemse boom (zie welke bomen in aanmerking komen op de lijst van inheemse plant- en boomsoorten). De boom heeft een minimale stamomtrek van 10 centimeter.
 6. Voor het opvangen en verwerken van (hemel)water op eigen terrein komt men in aanmerking voor € 50,- per 100 liter wateropvang, met een minimum van 2.000 liter.
 7. De subsidie bedraagt maximaal € 2.500,- per adres.
 8. Het uitgekeerde bedrag mag niet hoger zijn dan de totale kosten van de maatregelen.
 9. Deze subsidieregeling loopt tot en met 31 december 2025. Het subsidieplafond bedraagt per kalenderjaar € 200.000,- . Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Om de subsidie te kunnen ontvangen, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Eenmalig
  U heeft nog niet eerder gebruikgemaakt van deze subsidie. U kunt deze subsidie per adres eenmalig aanvragen.
 • Bestaande bouw
  U vraagt subsidie aan voor bestaande bouw. De subsidie wordt niet verstrekt voor klimaatadaptatieve maatregelen voor nieuwbouw terrein.
 • Minimaal 25 vierkante meter (m2)
  Als u dakoppervlak afkoppelt, bedraagt het afgekoppelde dakoppervlak minimaal 25 m2. Als u meerdere maatregelen neemt, mag u die oppervlakten laten meetellen om tot de minimum eis van 25 m2 te komen.
 • Opvang hemelwater
  Het hemelwater dat door de afkoppeling op het terrein komt, moet worden opgenomen (geïnfiltreerd) in de ondergrond of worden opgevangen in een daarvoor bestemde opvang en mag niet voor (water)overlast zorgen.  
 • Huurders vragen toestemming
  Huurders kunnen ook subsidie aanvragen. Zij moeten dan schriftelijke toestemming van de eigenaar/verhuurder van het pand met de aanvraag meesturen.
 • Inheemse aanplant
  Er wordt alleen subsidie verleend voor de aanplant van inheemse boomsoorten. Hier vindt u een lijst met inheemse plant- en boomsoorten. De geplante bomen hebben bovendien een minimale stamomtrek van 10 centimeter.
 • Toestemming
  Door subsidie aan te vragen geeft u toestemming voor onaangekondigde controle van de genomen maatregelen door medewerkers van gemeente Hoeksche Waard. Ook gaat u akkoord dat er mogelijk contact met u wordt opgenomen met de vraag of u mee wilt werken aan  communicatie-uitingen over klimaatadaptatie.
 • 2000L water
  U verwerkt minimaal 2000L water op eigen terrein. 

Ook waterschap Hollandsche Delta heeft een subsidieregeling voor watervriendelijke acties door inwoners of andere rechtspersonen zonder winstoogmerk zoals scholen, verenigingen van eigenaars en woningbouwverenigingen. Kijk op de website van Waterschap Hollandse Delta voor meer informatie.

In de online folder ‘Uw buurt regenbestendig en natuurvriendelijk’ vindt u 12 ideeën voor een watervriendelijke tuin.

Nieuwsgierig naar wat gemeente Hoeksche Waard, het waterschap Hollandsche Delta en de Provincie Zuid-Holland nog meer doen tegen de gevolgen van klimaatverandering? Bekijk dan de plannen op de pagina ‘Klimaatadaptatie’.