Spandoek ophangen

U mag een spandoek zonder vergunning/ontheffing ophangen. U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

  • U mag alleen een spandoek zonder vergunning/ontheffing ophangen voor de aankondiging van plaatselijke en niet-commerciële evenementen en van ideële doelen (bijv. collectes) die plaatsvinden in de directe omgeving van de gemeente.
  • De tekst op het spandoek mag geen aankondiging of afbeelding van commerciële en kwetsende aard zijn. Ga voor informatie over het ophangen van een spandoek van commerciële aard naar reclame plaatsen.
  • Een spandoeken mag alleen worden bevestigd aan lichtmasten en gevels, waaraan geen verkeersborden of -tekens zijn bevestigd; niet op, aan of rond bomen, verkeersborden of ander straatmeubilair en moet voldoende wind doorlatend zijn zodat er geen schade kan ontstaan aan een lichtmast of gevel.
  • Hangt u een spandoek boven een weg, dan moet de vrije ruimte tussen het wegdek en het spandoek minimaal 4,20 meter zijn.
  • Het spandoek mag geen ernstige hinder geven voor de omgeving en/of verkeer.
  • Spandoeken mogen de verkeersveiligheid niet in gevaar brengen. Daarom moeten spandoeken minimaal 25 meter vanaf kruispunten, rotondes, enz. opgehangen worden.
  • Het ophangen, hebben hangen of verwijderen van spandoeken mag geen schade veroorzaken aan de weg, bomen, beplanting, het openbaar groen, enz.
  • Een spandoek mag niet langer dan 28 dagen ophangen. Wanneer een spandoek langer dan 28 dagen wordt opgehangen moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd.