Riolering aansluiting en storing

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer en onderhoud van het gemeentelijk rioolstelsel in het openbaar gebied. Voor het gedeelte van de riolering dat in uw eigen grond ligt bent u zelf verantwoordelijk. Dit betekent dat u zelf zorgt voor de aanleg en het beheer en onderhoud van de aansluitingen op uw eigen grond en in de woning of uw bedrijfspand. Op onderstaand plaatje is dit zichtbaar gemaakt. 

Tekening particulier- en gemeentelijk gedeelte riool

Een uitzondering hierop is de gemeentelijke drukriolering die op het perceel aanwezig is. Hier is de gemeente verantwoordelijk vanaf het minigemaal en/of een eventueel verzamelriool dat hierop is aangesloten wanneer deze in eigendom zijn van de gemeente. In sommige gevallen zijn het gemaal en de hierop aangesloten leidingen niet in eigendom van de gemeente, u moet dan zelf voor onderhoud en reparatie zorgen.

Log veilig in met DigiD om te laten zien wie u bent. Lees meer over DigiD.

Neem als het riool verstopt is altijd contact op met de gemeente. Een melding doet u via de Fixi-link rechts op deze pagina, of telefonisch via 14 0186, 088 – 647 3647 of 088 – 647 1750 (buiten kantooruren). Bij spoed adviseren wij u de melding altijd telefonisch te doen.

Ook onderstaande situaties meldt u telefonisch bij de gemeente:

  • Verstopte straatkolk of water op straat.
  • Storing aan een pompgemaal. Dit ziet u aan een brandende rode lamp op de kast.
  • Rioolverstoppingen van het hoofdriool. Wanneer niet alleen u maar ook meerdere buren een probleem hebben met de riolering is er mogelijk een probleem met de gemeentelijke riolering
  • Verzakkingen van de weg. Dit kan een teken zijn van een kapot riool onder de weg.
  • Verstopte duiker

Heeft u klachten door rioolverstopping op eigen terrein? Of ervaart u stankoverlast in uw woning? Neem in die gevallen zelf contact op met een loodgieter of ontstoppingsbedrijf.

Wanneer er twijfel bestaat of de oorzaak op eigen terrein ligt of op het terrein van de gemeente neemt u telefonisch contact op met de gemeente. Zie hiervoor Bijlage 4 van de Aansluitverordening onder het uitklapmenu ‘Documenten’.

Kies bij voorkeur voor een plaatselijke ondernemer als u een loodgieter of ontstoppingsbedrijf zoekt. Hiermee voorkomt u hoge voorrijkosten. Ook levert zoeken via Google niet altijd het meest deskundige of goedkoopste bedrijf op. Door een plaatselijke ondernemer te kiezen voorkomt u een hoge rekening en wordt het probleem goed verholpen.

Pas op!

Bent u op zoek naar een loodgieter of een ontstoppingsbedrijf? Let dan goed op met wie u zaken doet. Het is de laatste tijd helaas meerdere malen voorgekomen dat inwoners een onverwacht hoge rekening moesten betalen voor dit soort werkzaamheden. In plaats van een paar honderd euro moesten zij meer dan € 1.000 betalen. Zoeken op het internet levert niet altijd het meest deskundige of goedkoopste bedrijf op. Er wordt geadverteerd met lage voorrijkosten, maar uiteindelijk krijgen mensen een hele hoge rekening gepresenteerd én is vaak het probleem niet opgelost. Kiest u voor een (lokale) ondernemer, benader deze dan altijd via zijn eigen website of rechtstreekse telefoonnummer.

Om een aansluiting op het riool van de gemeente te maken heeft u een aansluitvergunning nodig. Ook voor het wijzigen van uw aansluiting heeft u deze vergunning nodig. Vult u in deze gevallen het aanvraagformulier op deze pagina in. Stuur dit aanvraagformulier met de gevraagde tekeningen naar ons toe. Voor het realiseren van een aansluiting betaalt u aanlegkosten en € 56,80 leges.

Voor de aanlegkosten vragen wij bij 2 aannemers een offerte op, wij kiezen de goedkoopste. Meer informatie hierover vindt u in bijlage 1 van de Aansluitverordening onder het uitklapmenu ‘Documenten’.