Openbare verlichting

De openbare verlichting bestaat uit 2 onderdelen. Het bovengrondse deel (de lichtmast en het armatuur) en het ondergrondse deel (de kabels). De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het bovengrondse deel. Netbeheerder Stedin is in onze regio-eigenaar en verantwoordelijk voor het ondergrondse deel.

Een storing of schade aan de openbare verlichting kunt u melden via de website van Fixi:

SWARCO beheert en onderhoudt de openbare verlichting voor gemeente Hoeksche Waard. Dit betekent dat zij storingen oplost en schades afhandelt. Maar ook voert het bedrijf werkzaamheden uit zoals het preventief vervangen van lampen.

Let op: alleen bij spoed! Denk hierbij bijvoorbeeld aan blootliggende kabels, verkeersgevaarlijke situaties of een (aangereden) lichtmast die op omvallen staat. Bel in zulke gevallen de gemeente: 088 – 647 36 47 (binnen kantooruren). Buiten kantooruren bel 088 – 647 17 50.

Ook een kabelstoring meldt u via de website van Fixi. Een kabelstoring is een storing in het ondergrondse deel van de openbare verlichting. U herkent een kabelstoring aan het uitvallen van meerdere masten (3 of meer) in één straat of soms meer straten.